Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Kolejne kraje zawieszają przepisy dotyczące czasu jazdy kierowców
Utworzona: 2020-03-20

Tymczasowe złagodzenie przepisów ma związek z wybuchem epidemii wirusa COVID-19.

Wielka Brytania

W odpowiedzi na prośby sektora przemysłu, brytyjskie Ministerstwo Transportu, zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, wyraziło zgodę na tymczasowe i ograniczone złagodzenie przepisów unijnych dotyczących godzin pracy kierowców w Anglii, Szkocji i Walii w przypadku pojazdów wykonujących dostawy żywności, artykułów nieżywnościowych (artykułów higieny osobistej i środków czyszczących) oraz w leków bez recepty, na następujących trasach:
1) z centrów dystrybucji do sklepów (lub magazynu przeładunkowego)
2) od producenta lub dostawcy do centrum dystrybucji (w tym ładunki przewożone na trasie powrotnej)
3) od producenta lub dostawcy do sklepu (lub magazynu przeładunkowego)
4) pomiędzy centrami dystrybucyjnymi w wykorzystaniem głównych węzłów transportowych
5) dostawy z głównych węzłów transportowych do sklepów

Zwolnienie nie dotyczy kierowców wykonujących dostawy bezpośrednio do konsumentów.

Tymczasowe złagodzenie przepisów obowiązuje od 00:01 w środę 18 marca do 23:59 w czwartek 16 kwietnia i dotyczy tylko kierowców wymienionych powyżej. Ministerstwo Transportu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie lub wydłużenia okresu zwolnienia w zależności od okoliczności.

Należy pamiętać, że dopuszczone zmiany nie mogą w żaden sposób naruszać bezpieczeństwa kierowcy. Nie należy oczekiwać, że kierowcy będą prowadzić pojazdy w stanie zmęczenia - pracodawcy nadal ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i innych użytkowników dróg.

W przypadku kierowców realizujących wymienione wyżej zadania, przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących godzin pracy kierowców może być tymczasowo złagodzone w następujący sposób:

a) 9-godzinny dzienny limit jazdy zostaje wydłużony do 11 godzin
b) dzienny okres odpoczynek zostaje skrócony z 11 do 9 godzin
c) dotychczasowe limit czasu jazdy, tzn. tygodniowy (56 godzin) i dwutygodniowy (90 godzin), zostają wydłużone odpowiednio do 60 i 96 godzin
d) odroczenie obowiązku rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po sześciu dobach o jedną dodatkową dobę, tzn. dopiero po siedmiu dobach; nadal jednak zachowane będzie wymaganie odbycia dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku lub jednego regularnego i jednego skróconego;
e) dotychczasowy okres 4,5 godzin jazdy, po którym w danym dniu należy wykonać przerwę 45-minutową zostaje wydłużony do 5,5 godzin.
Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać z możliwości wymienionych w punkcie „a” i „d”. Ma to na celu zapewnienie kierowcom odpowiedniego odpoczynku.

Praktyczne wdrożenie tymczasowo złagodzonych przepisów powinno odbywać się w drodze porozumienia między pracodawcami a pracownikami i / lub przedstawicielami kierowców.

Kierowcy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu mają obowiązek odnotować na odwrocie swoich kart tachografowych lub wydruków powody przekroczenia przepisowych limitów. Jest to normalna praktyka stosowana w sytuacjach wyjątkowych i jest niezbędna dla skutecznego egzekwowania przepisów.

Irlandia

Jak czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej, odstępstwo od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, obowiązuje od 18 marca do 16 kwietnia br. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006
- art. 6 (3): dwutygodniowy limit jazdy zostaje zniesiony z 90 godzin do 112 godzin
- art. 8 (6): co najmniej dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Nie wymaga się rekompensaty ani regularnego tygodniowego okresu odpoczynku. Brak odroczenia wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po upływie okresów 24 – 24 godzin.

Słowacja - aktualizacja

Wyjątek od zakazu prowadzenia pojazdów w weekendy i święta.

W związku z wystąpieniem COVID 19 Prezydium Policji zezwala na zwolnienie z zakazu prowadzenia pojazdów w weekendy i święta na autostradach, drogach ekspresowych i drogach klasy I w dniach 29 marca i 5 kwietnia 2020 r .

Przyznanie wyłączenia pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień funkcjonariusza policji do zakazywania kierowcy prowadzenia pojazdu tak długo, jak to konieczne lub kierowania kierowcy w kierunku bezpieczeństwa ruchu lub płynności.

Odstępstwo od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, obowiązuje od 19 marca do 17 kwietnia br. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006
- art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin do 11 godzin,
- art. 6 (2): zastąpienie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin,
- art. 6 (3): zastąpienie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin do 96 godzin,
- art. 7: zastąpienie minimalnych wymagań dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie,
- art. 8 (1): zmniejszenie dziennego zapotrzebowania na odpoczynek z 11 do 9 godzin.

Malta

Odstępstwo od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, obowiązuje od 18 marca do 16 kwietnia br. Dotyczy międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006
- art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin do 11 godzin,
- art. 8 (1): zmniejszenie dziennego zapotrzebowania na odpoczynek z 11 do 9 godzin.

Niemcy

Odstępstwo od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, obowiązuje od 18 marca do 17 kwietnia br. Dotyczy transportu podstawowych towarów, takich jak żywość, lekarstwa, medyczne wyposażenie ochronne i paliwa.

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006
- art . 6 (1): przedłużenie dziennego limitu czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin nie więcej niż pięć razy w tygodniu,
- art. 8 (6): możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem że:
- - kierowca korzysta z przynajmniej czterech tygodniowych okresów odpoczynku w ciągu tych czterech kolejnych tygodni, z czego przynajmniej dwa są regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku,
- - rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku powinna zostać pobrana przed kolejnym okresem odpoczynku.

Luksemburg

Odstępstwo od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, obowiązuje od 19 marca do 17 kwietnia br. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006
- art. 6 (2): zastąpienie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin,
- art. 6 (3): zastąpienie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin do 96 godzin,
- art. 8 (6): odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej okresu sześciu - 24 godzin.

Rumunia

Odstępstwo od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, obowiązuje od 18 marca do 16 kwietnia br. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006
- art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin do 11 godzin,
- art. 7: zastąpienie minimalnych wymagań dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie,
- art. 8 (1): zmniejszenie dziennego zapotrzebowania na odpoczynek z 11 do 9 godzin,
- art. 8 (6): odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej okresu sześciu - 24 godzin.

Bułgaria

Odstępstwo od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, obowiązuje od 19 marca do 13 kwietnia br. Dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006
- art. 6 (1): zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy wynoszącego 9 godzin do 11 godzin,
- art. 7: zastąpienie minimalnych wymagań dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie,
- art. 8 (6): skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin.

Polska, Belgia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Austria


Zawieszenie stosowania czasu jazdy kierowców

Źródło: GOV.UK/Komisja Europejska
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels