Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Apel do samorządów o umorzenie podatku od środków transportowych
Utworzona: 2020-03-20

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zwróciło się z apelem do władz samorządowych województwa pomorskiego (prezydentów, burmistrzów, wójtów) o umorzenie podatku od środków transportowych na 2020 rok. Wiele firm, członków PSPD, znalazło się bowiem w dramatycznej sytuacji finansowej.

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Gdyni wystąpiło z apelem do włodarzy samorządów w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 w Europie i Polsce, która postawiła w trudnej sytuacji branżę transportową. Poniżej publikujemy pismo skierowane do wójtów, burmistrzów i prezydentów, które podpisał prezes PSPD Tomasz Rejek.

Prosimy Pana/Panią, jako organ podatkowy właściwy w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od środków transportu, o pozytywne rozpatrywanie wniosków przewoźników o udzielnie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wszelka pomoc dla firm przewozowych w postaci odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty zapłaty podatku bądź też umarzania w całości lub w części zaległości podatkowych będzie pomocna przy utrzymaniu na rynku firm, a także tworzonych przez nie miejsc pracy.

W swojej 25-letniej działalności Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych nigdy dotychczas nie występowało z podobnym apelem. Nawet w czasie kryzysów z lat 2001 i 2008 sytuacja na rynku usług transportowych nie była tak dramatyczna.

Podatek od środków transportu jest de facto podatkiem od narzędzi pracy, jakimi są dla przewoźników samochody ciężarowe i autokary. W obecnym czasie skala przewozów zarówno osób, jak i rzeczy - została bardzo ograniczona. W dalekobieżnych przewozach osób liczba przewożonych pasażerów spadła niemal do zera. Na rynku przesyłek towarowych również znacznie zmalała liczba dostępnych załadunków. Z tego powodu posiadany przez przewoźników tabor nie może być w pełni wykorzystany, spora część pojazdów nie wykonuje kursów, a tym samym nie przynosi przewoźnikom przychodów pozwalających na regulowanie zobowiązań wobec organów publicznych, pracowników i kontrahentów.

Występując z niniejszym apelem stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę na trudną sytuację firm transportowych. Naszym celem jest stworzenie warunków, w których jak największa liczba firm transportowych przetrwa ten niezwykle trudny okres. Funkcjonowanie firm transportowych jest korzystne zarówno dla interesu publicznego, jak i dla miejscowej społeczności. Nawet niewielka pomoc ze strony władz lokalnych może pomóc przewoźnikom przetrwać ten niebezpieczny dla nich moment.


WNIOSEK O UMORZENIE NALEŻNOŚCI PODATKOWEJ do pobrania tutaj.
Do ulubionych Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels