REKLAMA

Kolejne inwestycje Girteki
Utworzona: 2020-03-26

Girteka Logistics kontynuuje działania mające na celu zmniejszenie swojego śladu węglowego poprzez rozbudowę sieci intermodalnej. Firma inwestuje w kolejowy transport towarowy w ramach swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zwiększamy inwestycje w innowacje technologiczne i zrównoważony rozwój, ponieważ widzimy, że jest to przyszłość branży transportowej. Transport ładunków w sposób przyjazny dla środowiska jest ważne dla nas, dla naszych klientów i naszej społeczności powiedziała Larisa Senkevičienė, szefowa działu usług intermodalnych w Girteka Logistics.

Wykorzystując kolej i promy do realizacji usług transportowych, firma znacznie zmniejsza emisję CO2. Szacuje się, że transport kolejowy towarów zmniejsza emisje gazów cieplarnianych nawet o 75%. W roku 2019 dzięki korzystaniu z usług transportu intermodalnego, Girteka Logistics zmniejszyła ślad węglowy o 2500 ton CO2. Zdaniem Larisy Senkevičienė transport kolejowy to integralna część długoterminowej strategii operatora. Jest to jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów transportu ładunków na duże odległości.

Intermodalne usługi kolejowe stanowią przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla długodystansowych przewozów całopojazdowych. W porównaniu do transportu drogowego usługi intermodalne wymagają o połowę mniej ciężarówek i zasobów ludzkich. Takie rozwiązanie przyczynia się również do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.

Girteka Logistics korzysta już z kilku linii intermodalnych do transportu towarów między Włochami a Niemcami, Wielką Brytanią i Hiszpanią; oraz na trasach Francja-Polska i Hiszpania - Benelux, Niemcy, Wielka Brytania, Polska. Każdego tygodnia linie te przewożą około 250 ładunków całopojazdowych. Firma korzysta z ośmiu intermodalnych linii kolejowych i promowych, ale ciągle pracuje nad rozszerzeniem swojej sieci i zmniejszeniem śladu węglowego co najmniej czterokrotnie w porównaniu z wynikami z 2019 r.

Jako firma czujemy się odpowiedzialni za ograniczenie zanieczyszczeń i utrzymanie zdrowego środowiska dla wszystkich. Stawiamy sobie ambitne cele. Rozszerzenie naszej sieci intermodalnej to jeden z kroków na drodze do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wiemy, że podnosimy poprzeczkę dla całej branży transportowej i nie zamierzamy spoczywać na laurach dodała Larisa Senkevičienė

Źródło: Girteka Logistics
Do ulubionych