Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Brak kobiet pogłębia problem brakujących kierowców
Utworzona: 2020-03-10

Według badań przeprowadzonych przez IRU, europejski sektor transportu drogowego stoi w obliczu 13% wzrostu liczby brakujących kierowców w 2020 roku.

REKLAMA
Według raportu IRU, Polska i Rumunia są dwoma spośród najbardziej dotkniętych tym problemem krajów europejskich. W Polsce brakuje 22% kierowców i oczekuje się, że w tym roku wskaźnik ten wzrośnie o 15 punktów procentowych. W Rumunii sytuacja jest jeszcze bardziej krytyczna, ponieważ przewiduje się, że 50% niedobór kierowców odnotowany w 2019 r. osiągnie w tym roku 62%.

Brak kobiet pogłębia problem brakujących kierowców

Polska i Rumunia odnotowują najniższy w Europie odsetek kierowców płci żeńskiej - 2% zatrudnionych w sektorze komercyjnym. Przyczyny zniechęcające kobiety do podejmowania tego zawodu to m.in. trudne warunki pracy, brak bezpiecznych miejsc parkingowych oraz długie okresy spędzane poza domem.

Aby zachęcić więcej kobiet i młodych ludzi do wykonywania zawodu, konieczne jest wprowadzenie ulepszeń gwarantujących korzystniejsze warunki pracy. Potrzebne jest również większe zaangażowanie państwa w ułatwianie młodym ludziom stawania się wykwalifikowanymi kierowcami i pomaganie im w pokryciu wysokich kosztów szkoleń i zdobywania kwalifikacji. Konieczne są również zmiany przepisów dotyczących transportu. Aby móc wykorzystać zdobyte kwalifikacje, studenci muszą mieć możliwość podjęcia pracy. Jednak przepisy zezwalają im na to dopiero po ukończeniu 21 roku życia. Istnieje więc ryzyko, że zanim osiągną ten wiek, rozpoczną pracę gdzie indziej i nie wrócą już do tego zawodu - skomentował Jan Buczek, prezes Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD).
Jeśli chodzi o młodych kierowców, to 11% pracujących w Polsce kierowców ma mniej niż 25 lat, podczas gdy w Rumunii średnia wieku kierowców wynosi 41 lat. Chociaż liczby te są lepsze niż średnie europejskie – 7% europejskich kierowców ma mniej niż 25 lat, a średnia wieku kierowców komercyjnych w Europie wynosi 45 lat, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o przybliżenie tego zawodu młodzieży.

Wysoki wskaźnik emigracji przyczynia się do problemu brakujących kierowców w Rumunii

W Rumunii kluczową przyczyną problemu brakujących kierowców jest wysoka liczba ludności emigrującej. Z oficjalnych danych wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat kraj opuściło 3,4 mln Rumunów.

Jest wiele rzeczy, które można zrobić, aby złagodzić niepokojący i pogłębiający się brak kierowców w Rumunii - w tym przeprowadzanie szkoleń w zakresie zmiany zawodu dla bezrobotnych z innych sektorów, obniżenie minimalnego wieku kierowców w kraju z 21 do 18 lat oraz ściągnięcie wykwalifikowanej siły roboczej spoza UE- Constantin Isac, przewodniczący UNTRR, Krajowego Związku Przewoźników Drogowych z Rumunii.

Konkretne rozwiązania
Problem brakujących kierowców pozostaje problemem uniwersalnym w całej Europie i poza nią, a IRU chce we współpracy ze swoimi członkami i decydentami politycznymi przyczynić się do rozwiązania go.

Konkretne działania IRU i proponowane rozwiązania obejmują m.in.:
- o Obniżenie i ujednolicenie wieku minimalnego wymaganego by stać się zawodowym kierowcą
- o Opracowanie wspólnej Karty wraz z Europejską Radą Załadowców (ESC) w celu poprawy traktowania kierowców w miejscach dostaw
- o Tworzenie i finansowanie większej liczby lepszych i bezpieczniejszych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych

IRU poczyniła już znaczne postępy w rozwiązywaniu problemu brakujących kierowców w Europie, pozyskując fundusze z UE w wysokości 60 mln EUR na rozwój bezpiecznych parkingów dla samochodów ciężarowych (SSTPA) oraz ustanawiając inicjatywę serii spotkań „Kobiety w branży transportowej" w celu zachęcenia większej liczby kobiet do podejmowania zawodu kierowcy. Ponadto IRU utworzyła szereg partnerstw, w tym z MOP (Międzynarodową Organizacją Pracy) i ETF (Europejską Federacją Pracowników Transportu).

Choć odnieśliśmy już sukcesy i stworzyliśmy ważne podstawy pracy, pilnie potrzebne są dalsze działania, w tym współpraca sektorów publicznego i prywatnego, aby zapewnić, że nasz przemysł nadal będzie dążył do tego, by przynosić korzyści jako siła napędowa światowej gospodarki- Sekretarz Generalny IRU Umberto de Pretto.


Źródło: IRU
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels