REKLAMA

CEVA Logistics rozpoczyna testy elektrycznych ciężarówek w Londynie
Utworzona: 2020-02-14

Tym samym jest pierwszym partnerem z sektora logistyki, biorącym udział w projekcie elektryfikacji transportu drogowego prowadzonym z inicjatywy firmy Tevva, którego celem jest wspieranie firm w rozpoznaniu możliwości, jakie oferuje technologia pojazdów elektrycznych w łańcuchu dostaw.

REKLAMA
W oparciu o dane zebrane w trakcie normalnej działalności operacyjnej, projekt ma dostarczyć praktycznych rozwiązań dla firm, które chcą wykorzystywać pojazdy elektryczne w swoich flotach. Wprowadzenie elektrycznych pojazdów do swojej floty to kluczowy element działań CEVA na rzecz ograniczenie emisji spalin w łańcuchu dostaw. Współpraca z Tevva, brytyjskim producentem modułowych systemów elektryfikacyjnych do pojazdów użytkowych o średniej ładowności, ma na celu przeprowadzenia testów sprzętu, które pokażą, jakie rozwiązania dają najlepsze wyniki.

Ogólnym celem 3-6-miesięcznego okresu testowego jest znalezienie sposobów na zmniejszenie negatywnego wpływu pojazdów użytkowych na czystość powietrza, poziom hałas i zatłoczenie w ruchu miejskim. W ramach testów dwie 12-tonowe ciężarówki będą realizować codzienne dostawy z centrum dystrybucji w Dartford do fundacji Guys & St Thomas NHS Foundation Trust w centrum Londynu. Jeden z pojazdów jest wyposażony ładownię chłodniczą, a drugi to standardowy furgon.

Dane telematyczne zebrane podczas testów pozwolą obu firmom dokładnie określić, w jaki sposób pojazdy elektryczne mogą być używane w przyszłości, aby spełnić wymagania klientów. Wszystkie dane badawcze zebrane podczas testów zostaną uwzględnione w podejmowaniu kolejnych kroków zmierzających do zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych w firmowej flocie CEVA Logistics.

Test jest również zgodny z inicjatywą Londyńskiego Przedsiębiorstwa Transportowego, której celem jest rozwiązanie problemu zatorów komunikacyjnych i utrzymanie płynnego przepływu towarów w Londynie, w której także uczestniczy firma CEVA Logistics.

Dzięki tym ambitnym testom drogowym i partnerstwu, CEVA Logistics staje na czele działań na rzecz transformacji całej branży w zakresie wykorzystania energii, realizując strategię, która łączy wydajność operacyjną i dbałość o środowisko. Liczymy, że wkrótce dołączą do nas inne podobnie myślące firmy mówi Mathieu Friedberg, dyrektor wykonawczy CEVA Logistics.

Źródło: CEVA Logistics
Do ulubionych