REKLAMA

Ciężarówki dzisiaj na celowniku niemieckiej policji
Utworzona: 2019-09-12

W godzinach porannych, 12 września br. w Niemczech, rozpoczęła się ogólnokrajowa i skoncentrowana kontrola komercyjnych przewozów towarowych i pasażerskich. W akacji bierze udział około 5000 funkcjonariuszy.

W związku z postępującą integracją gospodarczą na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej, stale rośnie komercyjny ruch pasażerski i towarowy – zwłaszcza w kraju tranzytowym, jakim są Niemcy. Około 70% wszystkich towarów przewożonych jest ciężarówkami, a udział ten stale się zwiększa. Kierowcy zawodowi działają pod presją czasu i kosztów. Jednocześnie ponoszą szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg, ponieważ zwykle przewożą duże ładunki, a także ludzi. Aby zwrócić uwagę na szczególne ryzyko i niebezpieczeństwa zagrażające tej grupie zawodowej, tegoroczna kampania „sicher.mobil.leben” nosi tytuł „Ciężarówki na celowniku”.

Cała akcja koordynowana jest przez Niemiecką Wyższą Szkołę Policyjną. Ponadto w kampanii uczestniczy Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Federalny Instytut Transportu Towarowego oraz funkcjonariusze służby celnej. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Grote, w ubiegłorocznej edycji kampanii uczestniczyły wszystkie kraje związkowe: 10 974 policjantów i 248 dodatkowych pracowników rozmieszczonych w 3303 ustalonych punktach kontrolnych, co pokazuje skalę i intensywność działań.

Jak widać na zdjęciu przysłanym przez naszego użytkownika, akcja kontrolna trwa.
Do ulubionych