REKLAMA

Austria: nowe stawki opłaty drogowej dla ciężarówek
Utworzona: 2019-11-08

Stawki dla pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony zostaną ustalone na podstawie zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych za rok 2018. Zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Poza ciężarówkami obejmą jeszcze autobusy oraz ciężkie kampery.

Pojazdy klasy EURO VI będą nadal korzystać z dopłat na łączną kwotę wysokości około 20 milionów euro. Stawki dla pojazdów bezemisyjnych z napędem elektrycznym lub wodorowym będą znacznie obniżone. System taryfowy będzie nadal faworyzował pojazdy najbardziej przyjazne dla środowiska.

Jak informuje operator austriackich autostrad Asfinag, w przypadku pojazdów klasy EURO VI, od 2020 roku, będą w całości pobierane zewnętrzne koszty zanieczyszczenia powietrza. Cała opłata drogowa składa się z następujących elementów: z taryfy podstawowej za przejechany kilometr w zależności od grupy taryfowej (ustalonej na podstawie ilości osi), kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza wynikającym z ruchem drogowym (w zależności od ilości osi i klasy emisji EURO) i obciążeniem hałasem (w zależności od ilości osi i pory dnia).

Przychody uzyskane z tytułu opłaty drogowej będą nadal inwestowane w eksploatację, budowę, utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu na austriackich autostradach i drogach ekspresowych.
Do ulubionych