REKLAMA

Co czwarty kierowca był już ofiarą napadu
Utworzona: 2019-05-13

Są to dane przekazane przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF)

REKLAMA
W Europie ciągle brakuje dobrych i bezpiecznych parkingów dla samochodów ciężarowych. Z tego powodu stowarzyszenia pracodawców i związki zawodowe w europejskim transporcie drogowym połączyły siły, aby skłonić UE oraz państwa członkowskie do stworzenia gęstszej sieci bezpiecznych parkingów dla ciężarówek (SSTPA). Partnerzy społeczni spotkali się z Violetą Bulc, unijną komisarz ds. transportu, aby zabiegać o uruchomienia specjalnych mechanizmów wsparcia i zachęty, które zapewnią niezbędne decyzje polityczne i środki finansowe.

Warunki sanitarne na parkingach są często poniżej akceptowalnych standardów. Obecnie w całej Europie dostępnych jest tylko 300 000 miejsc parkingowych, z których tylko część zapewnia podstawowe zaplecze socjalne i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Tymczasem, aby zaspokoić aktualne potrzeby, trzeba stworzyć dodatkowo 100 000 miejsc. Godne warunki pracy w transporcie drogowym można zagwarantować tylko wtedy, gdy dostępne będą bezpieczne i wygodne parkingi.

Obecnie cały sektor - zarówno związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców – oczekują od polityków wszystkich szczebli działań zmierzających do stworzenia sieci bezpiecznych parkingów dla samochodów ciężarowych w Europie. Dostępność bezpiecznych i wygodnych miejsc parkingowych ma także istotne znaczenie jako jeden ze sposobów przeciwdziałania niedoborom kierowców.
Do ulubionych