REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Co kierowcy myślą o swoim zawodzie?
Utworzona: 2018-03-14

Jakie są wady i zalety płynące z pracy za kółkiem.

Odpowiedzi udzielili kierowcy, uczestniczący w badaniu ankietowym firmy ASMO Solutions i etransport.pl, którego celem było przybliżenie problemów i warunków zatrudnienia polskich kierowców, wzięło udział 178 przedstawicieli w różnym wieku oraz stażu zawodowym.

CO DOBREGO?

Na pytanie dotyczące zalet pracy w zawodzie kierowcy, ankietowani najczęściej bo aż w 35,3 %, wymieniali te związane z dobrymi zarobkami. Kolejnym plusem pracy w wyżej wymienionym zawodzie, wskazanym przez 20,3% badanych była samodzielność stanowiska pracy. Odpowiedź „lubię lub kocham to co robię” znalazła się na 3 miejscu i padała w 15,5% przypadków. Częstą wskazywano na korzyści jakie płyną z poznawania nowych miejsc, ludzi i kultur. Bardzo ciekawym wynikiem była odpowiedz, że kierowca nie widzi żadnych zalet, której udzieliło aż 7%badanych.

Wypowiedzi kierowców:
  Częściowa niezależność. Mam do wykonania konkretne zadania i nikt mi nad głową nie stoi i nie mówi co i jak mam zrobić. Dobrze jest być kierownikiem - szkoda, że tylko pojazdu ciężarowego.
  Wynagrodzenie większe niż w innych zawodach. Możliwość zwiedzenia kawałka świata.
  Brak kontaktu z rodziną. Brak miejsc parkingowych. Policja i inne służby kontrolujące są nastawione na karanie. Ludzie postrzegają nas jako piratów i złych ludzi. To my tworzymy miejsca pracy, my tych ludzi karmimy, my wozimy paliwo leki czy inne rzeczy.

CO ZŁEGO?

Wśród wad pracy jako kierowca najwięcej osób wskazywało na dużą odległość od domu i rozłąkę z rodziną lub brak czasu dla rodziny — 40,8%. Na drugim miejscu uplasował się nieoptymalny czas pracy — 14,6%. Niewiele mniej odpowiedzi — 12,7% — jako wadę podaje stres i choroby zawodowe. Złą infrastrukturę parkingową, w tym brak miejsc parkingowych, niestrzeżone parkingi i złą infrastrukturę sanitarną na parkingach wskazało 10,4%. 8,5% odpowiedzi związanych było z wysokim ryzykiem zawodowym. Na niską płacę i perspektywę niskiej emerytury uwagę zwróciło 5,4% badanych. Prawie tyle samo osób wskazało jak wadę brak poszanowania do zawodu — 4,6%. Brak wad wskazało 3,1% wypowiedzi.

Wypowiedzi kierowców:
  Wszędzie traktowany jesteś z góry jak idiota. Każdy myśli, że może na ciebie krzyczeć. Nikt Cię nie szanuje. Nikt się z Tobą nie liczy. Mało czasu spędza się w domu. Ograniczona możliwość utrzymania higieny.
  Szereg wad. Brak życia prywatnego, stres, niesystematycznie jedzenie, bardzo duża odpowiedzialność za towar samochód i innych użytkowników dróg.
  Brak szacunku dla zawodu i kierowcy. W Polsce często niska podstawa wynagrodzenia, bardzo długi czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek. Brak wystarczających miejsc parkingowych, brak dostępu do sanitariów.

CZY MOŻNA COŚ ZMIENIĆ?

Na pytanie „Czy jest coś, co można zmienić w zawodzie kierowcy i co wpłynęłoby na zwiększenie Twojej satysfakcji z pracy?” Najwięcej, bo aż 24,7% odpowiedzi padło ze wskazaniem na regulację lub zmianę w godzinach pracy kierowcy. Na drugim miejscu znalazły się te wskazujące na podniesienie wynagrodzenia. 12,9% wskazało, że wzrost satysfakcji z wykonywanego zawodu mógł by zwiększyć wyższy poziom szacunku społecznego do kierowcy i zawodu jaki wykonuje. 7,9% ankietowanych osób uważa, że nie trzeba nic zmieniać.

Wypowiedzi kierowców:
  Budowa nowych miejsc parkingowych. Większa edukacja ludzi jak zachowuje się auto ciężarowe na drodze.
  Świadomość społeczna, że bez nas nie będzie niczego na sklepowych półkach i stołach oraz waszych domach. Szacunek dla naszej ciężkiej pracy.
  Poprawienie jakości taboru oraz jego wyposażenia oraz zapewnienie niezbędnego, sprawnego sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu.

  Dobrze poukładana praca, bezpieczne miejsca postoju na pauzę, większy szacunek do zawodu i kierowcy zarówno ze strony właścicieli firmy jak i na miejscu rozładunku, załadunku.Część druga raportu dostępna TUTAJ.

KILKA SŁÓW

Kierowcy, podobnie jak i firmy spedycyjne, transportowe i logistyczne przewidują, że głównym wyzwaniem dla branży na najbliższe lata będzie rosnący brak wykwalifikowanej kadry oraz mniejsza liczba młodych osób chcących rozwijać swoją karierę w tym zawodzie. Na rynku niemieckim szczególnie zauważam narastający problem z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników. Kierowcy, którzy wypowiedzieli się w naszej ankiecie wskazali na kilka czynników, które mógłby wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności zawodu. Oprócz odpowiedniej pensji wyszczególnili znaczenie stabilności finansowej oraz perspektywę godnej emerytury. Wśród najczęściej wymienianych wad pracy, kierowcy akcentują brak poszanowania społecznego do wykonywanego zawodu. Dobrym pomysłem na przyszłość jest edukacja społeczna pomagająca zbudować odpowiedni wizerunek zawodu- mówi Aleksandra Sawicka, Nadzoruje procesy rekrutacyjne w firmie ASMO Solutions, pośredniczącej w zatrudnianiu polskich fachowców na rynku niemieckim.
Brak miejsc parkingowych, brak sanitariatów, brak poszanowania zawodu, brak bezpieczeństwa, brak świadomości ludzi związanych i niezwiązanych z branżą TSL dotycząca zachowania pojazdów ciężarowych na drodze oraz braki kadrowe. To wszystko z czym kierowcy zawodowi borykają się niemalże każdego dnia. Z ankiety wynika, że blisko 30% badanych, rozważa zmianę profesji.

A Ty lubisz swoją pracę?
Do ulubionych

Fotografie