Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Prowadzenie działalności transportowej na własny rachunek w rodzinnej firmie
ID: 267911

Witam wszystkich. Mam dosyć proste pytanie, ale szukam obszernej odpowiedzi, gdyż jestem nieco zielony w temacie. Chciałbym, na własny rachunek, zatrudnić kierowcę w rodzinnej firmie transportowej, aby dla mnie jeździł na trasach międzynarodowych (mam do dyspozycji jednego tira, spedytor już jest). Obecnie jestem studentem i interesuję mnie jakie tak właściwie zadania spoczywałyby na moich barkach, żeby efektownie prowadzić taką działalność? Może ktoś też doradzi, jaką formę zatrudnienia najlepiej wybrać?

REKLAMA

Posty (2)

nikinikitikitiki
2022-08-12 12:37:10
jak w temacie...
~driver
2022-08-12 14:44:29
zeby efektywnie prowdzić działalnosc musisz wiedzieć wszystko Od tego jak zmienic koło do tego na jaki nr rachunku przelać Podatek do urzedu skarbowego A tu jest kilka pytań z CKZ

Jakie są podstawowe obowiązki najemcy (pojazdu)?

zapłata należności zgodnie z umową
korzystanie z rzeczy zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem
usun ięcie stwierdzonych wad fizycznych rzeczy
udostępniani e wynajmującemu rzeczy na każde życzenie i w każdym terminie celem kontroli, czy wynajem odbywa się zgodnie z umową
Komu przysługują roszczenia z tytułu umowy przewozu osób w przewozach regularnych?

orga nizatorowi i uczestnikom przewozu grupowego
zleceniod awcy przewozu, jeśli dokonał zapłaty
przewoźniko wi, jeżeli otrzymał należność za przewóz
podróżnemu

Które z niżej wymienionych wad rzeczy można określić jako wadę fizyczną rzeczy?

rzecz stanowi własność innej niż sprzedający osoby
rzecz jest niekompletna
rzecz nie ma takich cech i właściwości, jakie powinna mieć zgodnie z umową
rzecz jest obciążona hipoteką
Do czego zobowiązuje umowa sprzedaży?

przeni esienia własności rzeczy na kupującego w zamian za jego zobowiązanie się do przeniesienia na sprzedającego własności innej rzeczy
przeniesieni a na własność kupującego określonej kwoty pieniędzy
przeniesi enia własności rzeczy na kupującego za ustaloną cenę
wytworzenia rzeczy i dostarczenia jej odbiorcy
Która z niżej wymienionych umów nie jest umową o usługi?

umowa ubezpieczenia
umowa komisu
umowa agencyjna
umowa zlecenia
Które z poniższych umów są umowami o usługi?

umowa przewozu
umowa agencyjna
umowa użyczenia
umowa o dzieło
Kiedy w przypadku sprzedaży rzeczy kupujący uzyskuje prawo własności?

w chwili wydania rzeczy
w chwili wpłacenia ustalonej kwoty
następnego dnia po wpłaceniu pieniędzy
w chwili zawarcia umowy
Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za fizyczne lub prawne wady sprzedanej rzeczy?

hurtownik
kupujący
sprzedaw ca
producent
Czy wspólnikowi w spółce jawnej przysługują odsetki od udziału kapitałowego?

nie , wspólnik ma prawo żądać wyłącznie podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego
wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę
tak, ale wyłącznie w sytuacji, gdy spółka osiągnie zdecydowany zysk za dany rok obrotowy
wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 10% od swojego udziału kapitałowego, tylko wówczas, gdy spółka osiągnęła dochód
Jaki jest minimalny kapitał zakładowy spółek kapitałowych?

dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy wynosi 5. 000 PLN
dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 6. 000 PLN
dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością brak wymogu, co do minimalnego kapitału
dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 100. 000 PLN
Czy przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu powstałe już po wpisie do ewidencji zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do danych osobowych i wykonywanej działalności gospodarczej?

tak , przedsiębiorca musi zgłosić zmiany w ciągu 14 dni od dnia ich powstania
tak, przedsiębiorca musi zgłosić zmiany w ciągu 6 miesięcy od dnia ich powstania
nie, ważne są wyłącznie informacje w momencie rejestracji przedsiębiorstwa
mo że zgłosić zmiany, ale nie jest to prawnie wymagane
Jakie organy zarządzające posiada spółka kapitałowa?

Zarzą d, Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie
nie posiada organów zarządzających, jest reprezentowana i zarządzana przez każdego wspólnika
dyrektora , komisję rewizyjną
Zarząd, Radę Nadzorczą, Organy fakultatywne
Jakie działania przyczyniają się do prawidłowego i terminowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego?

doko nywanie zapisów księgowych na podstawie prawidłowych dowodów
uzgadnianie , w możliwie krótkich odstępach czasu, kont bankowych i kont rozrachunków z kontrahentami
prowa dzenie bieżącej ewidencji syntetycznej i a*alitycznej aktywów i pasywów oraz następujących w nich zmian
skrupulatne gromadzenie dokumentów i jednorazowe (raz w miesiącu) dokonywanie zapisów, co pozwala na uwzględnienie wszystkich dokumentów
Kiedy następuje połączenie spółek kapitałowych?

w momencie podjęcia wspólnych zadań, wynikających z decyzji o połączeniu spółek
w momencie wpisania do rejestru nowo powstałej spółki
w momencie podjęcia takiej decyzji przez organy zarządzające zainteresowanych spółek
w momencie podpisania umowy o połączeniu spółek
Czy zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?


tak, ale tylko wówczas, gdy spółka przynosi zysk przez kolejne dwa lata
nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości
tak, jeżeli zgodę wyrazi urząd skarbowy właściwy dla siedziby spółki
tak, może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, albo przez jej zmianę i polega na utworzeniu nowych udziałów lub na podwyższeniu wartości udziałów istniejących
Kto w jednostce ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie określonym ustawą o rachunkowości?

za wsze główny księgowy
dział finansowy jednostki
w przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu
kierownik jednostki
NA SKRÓTY
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 44.200.137.63

Dodaj
Anuluj
REKLAMA

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2022
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels