Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Jak to jest z powrotem do domu na zakazie?

Utworzona: 2024-06-26


Przepisy dotyczące ograniczeń dla pojazdów ciężarowych w Polsce obowiązują od lat, a mimo to bardzo często spotykamy się z pytaniami o odstępstwa i o to czy oraz kiedy można „jechać na zakazie”.

Niektóre z wyjątków nie dla wszystkich są wystarczająco jasne, powodując niemałe zamieszanie na różnych forach, grupach FB, CB-radiu czy na parkingach, gdy odpowiedzi udziela osoba, która również nie za bardzo rozumie przepisy i co gorsza, nie ma o tym pojęcia. Przyjrzyjmy się zatem liście odstępstw ujętych w polskim rozporządzeniu.

Kogo nie dotyczą zakazy?

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w:
a) akcjach ratowniczych,
b) akcjach humanitarnych,
c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
d) usuwaniu awarii;

3) pojazdów używanych:
a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia (wykaz znajduje się poniżej), stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym,
r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;

5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe rodzaje przewozów (pkt 3 lit. a-r) są zwolnione z zakazu także w przypadku pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Rozwiewamy wątpliwości

Najwięcej emocji wzbudzają punkty: 3.(l) dotyczący artykułów szybko psujących się i środków spożywczych; 5. - pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego oraz 6. - pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu. Poniżej omówienie problematycznych punktów.

3️⃣(l) Lista artykułów szybko psujących się ujęta w załączniku do rozporządzenia:
1. Mięso i podroby jadalne.
2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
5. Kwiaty cięte i doniczkowe.
6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7. Owoce świeże i mrożone.
8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
12. Cukry i wyroby cukiernicze.
13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14. Napoje bezalkoholowe.
15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
16. Buraki cukrowe.
17. Ziemniaki.
18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19. Podłoże uprawowe pieczarek.

5️⃣ Spotkaliśmy się z różnymi pytaniami o powroty z zagranicy jednak najlepszym przykładem niezrozumienia jest jedno z nich: „Czy mogę zjechać ciężarówką do domu”? Wiemy, że zdarzają się sytuacje, gdy kierowca ma możliwość postawienia ciężarówki w pobliżu domu, ale przepisy mówią jasno, że zjazd podczas zakazu od granicy jest możliwy tylko do miejsca rozładunku lub na bazę, czyli do miejsca siedziby firmy.

6️⃣ Zakaz nie dotyczy pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z Polski.

Odstępstwo to dotyczy przede wszystkim nieoznakowanych przejść granicznych, gdzie trudno przewidzieć moment przekroczenia granicy. Na przykład kierowca wjeżdżający z Ukrainy lub Białorusi ma 50 km na znalezienie najbliższego parkingu. Przedsiębiorca lub spedytor powinien to przewidzieć i tak zaplanować pracę, aby uwzględnić obowiązujący zakaz.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels