REKLAMA

Przewodnik dla kierowców i przewoźników
Utworzona: 2021-10-04

Komisja Europejska przygotowała zestaw pytań i odpowiedzi by rozjaśnić najtrudniejsze kwestie dotyczące wdrażania Pakietu Mobilności przez sektor.

Przez cały dzień na stronie etransport.pl będziemy publikować zestawienie przygotowane przez Komisje Europejską. Ma ono służyć jako przewodnik dla kierowców, przewoźników drogowych i organów ścigania, tak by przepisy były stosowane i kontrolowane w sposób zharmonizowany w całej UE. Przepisy socjalne dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i warunków odpoczynku kierowców obowiązują od 20 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ: Zestaw pytań i odpowiedzi został przygotowany przez służby Komisji i nie zobowiązuje Komisji Europejskiej. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do autorytatywnej wykładni prawa unijnego. W tym kontekście należy zauważyć, że art. 8 ust. 8 i art. 8 ust. Podane przykłady są ilustracyjne, a lista konkretnych przykładów będzie dalej rozwijana.

Pakiet Mobilności- powrót kierowcy

Zakaz wykorzystywania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie

Zasada dotycząca przeprawy promowej

Skrócone tygodniowe okresy odpoczynku

Wyjątkowe przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu

Załoga wieloosobowa

Przekraczanie granic

Powrót kierowcy cz.2

Zakaz wykorzystywania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie cz. 2

Skrócony tygodniowy i dzienny okresy odpoczynku

Wyjątkowe przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu cz. 2

Załoga kilkuosobowa

Tachografy
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels