REKLAMA
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

1 lipca 2016 r. obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem
Utworzona: 2016-07-05

Ma to związek z wejściem w życie nowego postanowienia Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS).

REKLAMA
Tylko dla zalogowanych

Dostęp do tekstów archiwalnych zarezerwowany jest tylko dla posiadaczy kont w etransport.pl

Zaloguj się Zarejestruj się

Photo by Josh Hild from Pexels