Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ważny wyrok Sądu Najwyższego dla branży TSL

Utworzona: 2024-06-19


Zastrzeżenie odpowiedzialności przewoźnika w przypadku opóźnienia w dostawie w transporcie międzynarodowym MUSI być przekazane (w praktyce) w formie pisemnej, preferowanej papierowej, najlepiej wysłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Z uwagi na aktualne przepisy, stosowanie certyfikowanego podpisu elektronicznego nie stanowi wyjątku od tej zasady.

Jest to niezwykle ważny wyrok Sądu Najwyższego, który jednoznacznie określił jak musi zachować się zleceniodawca, aby nie utracić prawa (możliwości) uzyskania odszkodowania za szkodę powstała w wyniku spóźnienia się firmy transportowej na miejsce rozładunku.

Ten wyrok nie jest zbyt przyjemny dla branży TSL, ponieważ mocno ogranicza możliwość elektronizacji, ale jednoznacznie określa jak musi zachować się nadawca/spedytor, aby móc żądać odszkodowania za spóźnienie podkreśla Łukasz Chwalczuk.

Warto mieć na uwadze, że Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy jedynie o wartości sporu powyżej 50 tys. zł. Oznacza to, że bez zaangażowania transportu ponadgabarytowego (gdzie stawki frachtu są na tyle wysokie, że przekraczają tę granicę), sprawy te nie zostałyby rozpatrzone przez SN.

źródło: Łukasz Chwalczuk
Iuridica, OSPTN, ESTA Europe
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels