Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Obiecywano, że zmieni życie kierowców, ale od ponad 10 lat jest nadal w budowie

Utworzona: 2024-05-22


Użytkownicy narzekają m.in. na czasochłonność wprowadzania danych i wyszukiwania informacji czy też niezgodność między informacjami, które ich dotyczą, a danymi znajdującymi się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W okresie objętym kontrolą Najwyższej Izby Kontroli minister cyfryzacji wprawdzie zapewnił utrzymanie i rozwój systemu, jednak nie zawarto umowy na realizację kluczowego elementu projektu „Modernizacja CEPiK”, który ma rozszerzyć i scentralizować źródła danych, a także poprawić funkcjonalność systemu, umożliwiając np. elektroniczne złożenie wniosku o uzyskanie prawa jazdy, rejestrację pojazdu czy zawarcie umowy dotyczącej jego sprzedaży. Zmian wymagają również oferowane już usługi.

Budowa, utrzymanie i modernizacja CEPiK 2.0 jest finansowana z Funduszu CEPIK, na konto którego wpływają specjalne opłaty wnoszone przez kierowców przy okazji rejestracji samochodu, zakupu ubezpieczenia OC czy w związku z przeglądem auta przeprowadzanym w stacji kontroli pojazdów. Tymczasem, jak ustalili kontrolerzy NIK, Ministerstwo Cyfryzacji nie tylko z opóźnieniem ściągało te należności (zaległości zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r. wyniosły ponad milion złotych), ale przede wszystkim z Funduszu CEPiK resort ponosił wysokie wydatki na różnego rodzaju zadania, które nie dotyczyły systemu CEPiK, a były związane głównie z informatyzacją państwa. I choć działo się tak w zgodzie z obowiązującymi przepisami, to od stycznia 2019 r. do końca czerwca 2023 r. wydatki niezwiązane z systemem CEPiK 2.0 stanowiły od niemal 36% do 77,5% ogółu kosztów poniesionych przez Fundusz. Jedynie w 2018 r. całość tych wydatków przeznaczono na funkcjonowanie i rozwój CEPiK 2.0.

W okresie objętym kontrolą w ramach CEPiK 2.0 dostępne były cztery usługi elektroniczne:
🚩 Historia pojazdu – uruchomiona w 2017 r.
🚩 Bezpieczny autobus – uruchomiona w 2017 r.
🚩 Mój Pojazd – uruchomiona w 2018 r.
🚩 Sprawdź uprawnienia kierowców – uruchomiona w 2020 r.

We wrześniu 2023 r. zostały udostępnione kolejne dwie e-usługi:
🚩 Normy emisji spalin EURO w historii pojazdu oraz w aplikacji mObywatel.
🚩 Historia pojazdu w aplikacji mObywatel.

W ramach dalszych prac nad systemem CEPiK 2.0 planowane jest udostępnienie ośmiu e-usług:
🚩 Sprawdź uprawnienia kierowcy.
🚩 Sprawdź swoje uprawnienia.
🚩 Udostępnij swoje dane pracodawcy.
🚩 Sprawdź informację o punktach karnych - przebudowa.
🚩 Sprawdź szkołę jazdy i instruktora.
🚩 Złóż wniosek o kartę kwalifikacji kierowcy.
🚩 Uzyskaj prawo jazdy.
🚩 Przypominaj o terminach.

Termin uruchomienia kolejnych e-usług uzależniony jest od zawarcia umowy na modernizację systemu.

Pieniądze z Funduszu CEPiK na inne cele niż CEPiK

Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli:
🚩 W 2019 r. z Funduszu wydano około 191 mln zł, z tego niecałe 45% na zadania związane z rozwojem i funkcjonowaniem CEPiK – niemal 86 mln zł.
🚩 W 2020 r. – około 340 mln zł, z tego zaledwie 22,5% na zadania związane z rozwojem i funkcjonowaniem CEPiK – około 76,6 mln zł.
🚩 W 2021 r. – około 218 mln zł, z tego około 41% na zadania związane z rozwojem i funkcjonowaniem CEPiK – około 90 mln zł.
🚩 W 2022 r. – około 161 mln zł, z tego ponad 64% na zadania związane z rozwojem i funkcjonowaniem CEPiK – około 103,5 mln zł.
🚩 W I półroczu 2023 r. – około 65,5 mln zł, z tego prawie 59% na zadania związane z rozwojem i funkcjonowaniem CEPiK – około 38,5 mln zł.

Pieniądze z Funduszu CEPiK, w ramach informatyzacji państwa, przeznaczono m.in. na rozwój i poprawę funkcjonalności systemów ePUAP i e-Dowód, a także na dofinansowanie działalności bieżącej Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT NASK). Wprawdzie pieniądze przekazywane były w zgodzie z obowiązującymi przepisami, to jednak podstawowym celem Funduszu CEPiK jest finansowanie rozwoju i funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Wnioski

🚩 Do premiera: o podjęcie działań, które zapewnią finansowanie z Funduszu CEPiK wyłącznie zadań związanych z systemem informatycznym CEPiK, zgodnie z pierwotnym celem ustanowienia Funduszu.

🚩 Do ministra cyfryzacji: o podjęcie skutecznych działań mających na celu dokończenie budowy systemu CEPiK 2.0 w celu centralizacji ewidencji źródłowych (CEP, CEK) oraz udostępnienia kolejnych e-usług; o kontynuowanie działań mających na celu ustalenie kwoty należności oraz zaległości Funduszu CEPiK; wprowadzenie skutecznego mechanizmu bieżącej weryfikacji należności oraz zaległości Funduszu CEPiK; o bieżące dochodzenie należności przeterminowanych Funduszu CEPiK.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels