Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dużo łatwiejsze planowanie trasy na hiszpańskich drogach

Utworzona: 2024-05-15


Hiszpańskie Ministerstwo Transportu i Zrównoważonej Mobilności udostępniło portal informacyjny na temat całej sieci transportowej. Korzystając z przeglądarki map HERMES można uzyskać dostęp do danych na temat portów, lotnisk, terminali kolejowych, dróg oraz linii kolejowych.

Portal zawiera 150 map tematycznych i ponad 300 parametrów, według których można filtrować i przeszukiwać dane, takich jak średnie natężenie ruchu, przepustowość, planowane działania, gęstość drogi, długość, liczba wypadków, dopuszczalna prędkość, tryb dojazdu do lotniska. Interfejs systemu pozwala w prosty sposób wyszukiwać dane, pobierać informacje na własny użytek, tworzyć własne mapy za pomocą narzędzi edycyjnych, mierzyć powierzchnie i długości na mapie, nakładać własne dane lub dane pochodzące z innych usług sieciowych itp.

Firmy, ośrodki edukacyjne i organy administracji publicznej będą mogły używać przeglądarki HERMES do planowania działań w transporcie, mobilności, logistyce i infrastrukturze, a także do konkretnych badań. Dane zostaną z kolei wykorzystane do tworzenia nowych aplikacji i usług, promując w ten sposób ponowne wykorzystanie i wzrost gospodarczy. Wszystkie dane można pobrać w otwartym formacie CSV oraz w formatach georeferencyjnych do ponownego wykorzystania. Dodatkowo portal zawiera słownik danych, który ułatwia interpretację danych w celu prawidłowego ich ponownego wykorzystania.

Pionierski projekt

Przeglądarka HERMES, która działa od 2017 r., została stworzona w dwóch celach: do monitorowania transeuropejskiej sieci transportowej w Hiszpanii i wspierania procesu decyzyjnego za pomocą danych georeferencyjnych i multimodalnych. W przyszłości planuje się, że dane z systemu będą stanowić część Zintegrowanej Przestrzeni Danych Mobilności, instrumentu cyfrowego zaproponowanego w ramach projektu Ustawy o zrównoważonej mobilności, w którym będą znajdować się informacje dotyczące transportu wygenerowane na podstawie danych dostarczanych przez administrację publiczną, operatorów transportu i zarządców infrastruktury. Jest to wspólny projekt różnych ośrodków zarządzania infrastrukturą, w ramach którego każde z nich dostarcza swoje informacje do systemu HERMES, aby po raz pierwszy zapewnić użytkownikom dostęp do scentralizowanych, georeferencyjnych i multimodalnych danych o sieci drogowej.

Bezpośredni link do portalu HERMES

Źródło: Ministerstwo Transportu i Zrównoważonej Mobilności
grafika poglądową
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels