Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przedsiębiorcy powinni uważać przy rozliczeniu przychodów za 2023 rok

Utworzona: 2024-04-21


Oferowana przez ministerstwo finansów usługa „Twój e-PIT” jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

Twój e-PIT również dla przedsiębiorców

Od rozliczeń za 2018 rok podatnicy mogą korzystać z udostępnianej przez ministerstwo finansów usługi Twój e-PIT. W tym roku po raz pierwszy z usługi mogą skorzystać również przedsiębiorcy. Ważne, by przygotowane przez skarbówkę PIT-y przed 30 kwietnia przynajmniej sprawdzić, a najlepiej rozliczyć PIT samemu. W ubiegłym roku za pośrednictwem publicznej usługi e-PIT złożono blisko 12 mln deklaracji rozliczeniowych. W tym roku po raz pierwszy mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, także osoby z zawieszoną działalnością.

Rozliczenie przychodów za 2023 rok, co powinien przedsiębiorca?

W ramach usługi Twój e-PIT z fiskusem mogą się rozliczać: osoby, które uzyskują przychody z tytułu umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło i jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej (PIT-37); osoby uzyskujące przychody kapitałowe (np. z udziałów lub akcji, PIT-38); oraz osoby uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy lub umów podobnych, ale nie prowadzące działalności gospodarczej (PIT-28 lub PIT-36).

Do 30 kwietnia 2024 r. po raz pierwszy dochody (za 2023 rok) zadeklarować w usłudze Twój e–PIT może przedsiębiorca. Chodzi dokładnie o osoby prowadzące działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej, również te z zawieszoną działalnością gospodarczą. Do rozliczeń przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym służy formularz PIT-36L; przychodów z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem – PIT-28; przychodów z rent i emerytur zagranicznych oraz z działalności nierejestrowej oraz przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych – PIT-36.

Co ważne, przedsiębiorca, który chce po raz pierwszy skorzystać z usługi Twój e-PIT, powinien samodzielnie uzupełnić dane dotyczące: przychodów, kosztów ich uzyskania, należnych zaliczek na podatek lub należnego ryczałtu, składek na ubezpieczenie społeczne (w przypadku ryczałtowców i opodatkowanych podatkiem liniowym także składek na ubezpieczenie zdrowotne), oraz przysługujących mu ulg i odliczeń. Urząd nie podstawi sam danych do PIT za przedsiębiorcę – z tej prostej przyczyny, że ich nie zna. Przedsiębiorcy nie wysyłają bowiem do niego danych o swoich przychodach i kosztach pod kątem podatku dochodowego – płacą tylko zaliczki miesięczne lub kwartalne. W związku z tym przedsiębiorca w usłudze Twój e-PIT może co najwyżej zobaczyć jaką kwotę wpłat tych zaliczek urząd uwzględnił na jego mikro rachunku, i nic więcej.

Co można stracić?

Jak widać, podatnicy, w tym również przedsiębiorcy, powinni zajrzeć do swoich PIT-ów przygotowanych przez administrację skarbową, bo w przypadku tych drugich, korzystających z usługi urząd nie widzi wszystkich danych niezbędnych do ustalenia należnych mu ulg i odliczeń. W przypadku pozostałych podatników, nie będących przedsiębiorcami, administracja skarbowa tworząc PIT korzysta z danych z lat ubiegłych. Może się więc okazać, że w tym roku rozliczeniowym nabyliśmy prawo do ulgi na dzieci, albo do innej preferencji podatkowej, albo zmieniliśmy numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot nadpłaconego podatku. Nie wolno zapominać o 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Tu również urząd przepisuje tę, którą podaliśmy w latach poprzednich.

Skarbówka wypełniając Twój e-PIT korzysta także z informacji przekazanych przez płatników składek, takich jak Twój pracodawca, zleceniodawca. Jeśli oni się pomylą, urząd również z automatu tego nie wychwyci. Możesz to zrobić tylko Ty lub Twój księgowy. A im szybciej tym lepiej, bo gdy po latach nieprawidłowości wyjdą na jaw, może to oznaczać dla Ciebie konieczność zapłaty zaległych podatków wraz z odsetkami. Do tego dochodzą trudności interpretacyjne, jak np. z rozliczaniem ulgi termomodernizacyjnej w połączeniu ze zwrotem nakładów na termomodernizację w programie Czyste Powietrze czy Ciepłe Mieszkanie. Przedsiębiorcy oraz prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą też rozliczyć PIT jedynie za 2023 rok. Nie mogą rozliczyć wcześniejszych lat, ani złożyć za nie korekty.

Podsumowanie

Czy masz wątpliwości dotyczące rozliczenia swoich dochodów? Posiadasz kilka różnych źródeł wpływów i nie jesteś pewny jak je wszystkie ująć? A może zarabiasz również za granicą i nie wiesz, jak to wpłynie na Twoje rozliczenie? Dobrze jest więc samemu zadbać o rozliczenie z fiskusem, także by mieć wpływ na to, komu zostanie przekazanie 1,5% Twojego podatku. Warto przynajmniej sprawdzić, skonsultować PIT z księgowym czy doradcą podatkowym, żeby nie pozbawiać się ulg i odliczeń, albo narazić na konieczność zapłaty odsetek.

Źródło: Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający, Kancelaria Prawna Skarbiec
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels