Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polski transport ADR uziemiony w Austrii

Utworzona: 2024-04-12


W związku z licznymi naruszeniami, które zostały wykryte podczas kontroli i
zgodnie z art. 16 ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych wydano zakaz dalszej podróży oraz złożono zawiadomienie do komendy w Bregencji.

Do ujawnienia nieprawidłowości doszło na autostradzie A 14 w gminie Hörbranz. Tam funkcjonariusze zatrzymali do kontroli polski transport ADR przewożący około 14,4 ton towarów niebezpiecznych.

Podczas kontroli stwierdzono następujące naruszenia przepisów ADR:
🚩 Nieodpowiedni stan techniczny naczepy: cztery problemy stwarzające „bezpośrednie zagrożenie” (pęknięta rama, silna rdza itp.) i trzy inne poważne niedociągnięcia.
🚩 Dalsze naruszenia dotyczące towarów niebezpiecznych: obecność substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska na opakowaniach.

Dalsza podróż będzie możliwa dopiero po usunięciu wykazanych mankamentów i wpłaceniu kaucji zabezpieczającej wysokości 7.400 EUR (ponad 31 tys. zł).

Źródło: polizei
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels