Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dłuższe życie akumulatorów dzięki europejskim centrom naprawy

Utworzona: 2024-04-22


W latach 2024 i 2025 MAN Truck & Bus otworzy zakłady naprawy akumulatorów we Włoszech, Danii/Norwegii, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Polsce i Wielkiej Brytanii, a w dalszej przyszłości obiekty tego typu mają powstać w kolejnych krajach europejskich.

Dwa ośrodki naprawy akumulatorów działają już w Hanowerze-Laatzen i w Barcelonie. Przygotowania do naprawy akumulatorów wiążą się z faktem, że pierwsze egzemplarze nowej generacji ciężarówek elektrycznych MAN trafią do klientów już w tym roku, a po drogach Europy jeździ już ponad 1000 elektrycznych autobusów miejskich i ponad 2400 elektrycznych samochodów dostawczych tego producenta. Pierwszy zakład naprawy akumulatorów powstał w roku 2020, a naprawy pilotażowe i związaną z tym dokumentację wykonano dla akumulatora modelu eTGE, który został wprowadzony na rynek w roku 2018. Następnie przyszła kolej na akumulatory dystrybucyjnej ciężarówki eTGM, która została wprowadzona na rynek w małej serii w 2020 r. Przeprowadzono próby naprawcze wszystkich tych akumulatorów, co było okazją do przeszkolenia pracowników, opracowania instrukcji napraw i wymagań dotyczących miejsca pracy. Wiedza uzyskana w pierwszym zakładzie naprawy akumulatorów w Hanowerze-Laatzen jest obecnie sukcesywnie przekazywana na inne rynki.

Proces naprawy akumulatorów musi spełniać określone kryteria oparte na praktycznym doświadczeniu i normach prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach. Po pierwsze, do obsługi poszczególnych typów baterii potrzebne są odpowiednie narzędzia wysokonapięciowe. Po drugie, pracownicy muszą być wyposażeni w specjalny sprzęt ochronny. Także lokale muszą spełniać określone wymagania, obejmujące m.in. kontrolę dostępu, podwójne drzwi, klimatyzację, układ wentylacji, gniazdko 400 V i żuraw ładunkowy. Podstawowym celem producenta jest jak najdłuższe wykorzystanie akumulatora dzięki naprawom i regeneracji. Od 2023 roku MAN stoi na czele projektu REVAMP, w którym uczestniczy konsorcjum złożone z 9 partnerów reprezentujących sektor przemysłu i ośrodki naukowe. Celem trzyletniego projektu jest automatyzacja procesu oceny stanu zużytych akumulatorów samochodowych. Projekt jest finansowany przez niemieckie ministerstwo gospodarki i ochrony klimatu (BMWK).

Naprawa i regeneracja akumulatora to kluczowe elementy strategii Battery Closed Loop i zrównoważonego rozwoju niemieckiej firmy. Nadrzędnym celem jest utworzenie zamkniętego obiegu baterii, od pierwszego użycia w pojeździe, do drugiego użycia w środku transportu lub wykorzystania w innym celu (drugie życie). Warunkiem istnienia zamkniętego obiegu akumulatorów jest dostępność wystarczającej ilości materiału pochodzącego z recyklingu. Aby mieć pewność, że tak będzie w przyszłości, producent współpracuje obecnie ze swoją spółką macierzystą TRATON SE i Centrum Doskonałości w firmie Volkswagen AG nad koncepcjami, które umożliwią powstanie tego typu systemów o obiegu zamkniętym. Celem jest zapewnienie w przyszłości wystarczającej ilości recyklatu do nowych akumulatorów, aby osiągnąć wartości docelowe określone w dyrektywie europejskiej.

Źródło: MAN Truck & Bus
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels