Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Prawko ważne 5 lat i samoocena zdolności do prowadzenia pojazdów zamiast badań lekarskich?

Utworzona: 2024-03-02


Posłowie Parlamentu Europejskiego zgodzili się, by kierowcy sami oceniali swoją zdolność do prowadzenia pojazdów podczas wydawania i odnawiania prawa jazdy, pozwalając krajom UE zdecydować, czy samoocena powinna zostać zastąpiona badaniem lekarskim z minimalnym zestawem kontroli m.in. wzroku i układu krążenia.

W związku z tym, że każdego roku na drogach UE ginie ponad 20 000 osób, Parlament popiera reformę unijnych przepisów dotyczących praw jazdy, aby zapewnić, że przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz do ekologicznej i cyfrowej transformacji UE. Posłowie chcą, by kierowcy sami oceniali swoją zdolność do prowadzenia pojazdów podczas wydawania i odnawiania prawa jazdy, pozwalając krajom UE zdecydować, czy samoocena powinna zostać zastąpiona badaniem lekarskim z minimalnym zestawem kontroli m.in. wzroku i układu krążenia. Chcą jednak, aby rządy Unii Europejskiej włożyły więcej wysiłku w podnoszenie świadomości społecznej na temat sygnałów psychicznych i fizycznych, które mogą stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdu.

Parlamentarzyści zgodzili się, że prawo jazdy powinno być ważne przez co najmniej 15 lat dla motocykli, samochodów oraz 5 lat dla ciężarówek i autobusów. Nie popierają skrócenia ważności praw jazdy dla osób starszych - jak proponuje Komisja - aby uniknąć dyskryminacji i zapewnić im prawo do swobodnego przemieszczania się oraz uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. Dodatkowo niedoświadczeni kierowcy musieliby przejść co najmniej dwuletni okres próbny, podczas którego podlegaliby pewnym ograniczeniom, takim jak bardziej rygorystyczne limity alkoholu podczas jazdy i surowsze kary za niebezpieczną jazdę.

Projekt przepisów dotyczących praw jazdy w UE został przyjęty 339 głosami za, 240 głosami przeciw, przy 37 wstrzymujących się. Parlament Europejski zakończył pierwsze czytanie. Nowa władza, która zostanie wybrana 6-9 czerwca 2024 roku, będzie kontynuowała pracę nad przepisami.

Źródło: Parlament Europejski
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels