Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

MAUT dla pojazdów od 3,5 tony- problemów przybywa, a czasu coraz mniej

Utworzona: 2024-02-25


Wchodzące od 1 lipca obniżenie z 7,5 t do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, od której pojazd podlega opłacie drogowej, obejmie 300 000 pojazdów. Niemieckie stowarzyszenia uważają, że brakuje jasnych informacji, co czeka firmy w najbliższej przyszłości.

Niemieckie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Transportowo-Logistycznych (BWVL) i Centralne Stowarzyszenie Ogrodnicze (ZVG) zwracają uwagę, że potwierdzenie zwolnienia z opłat podczas kontroli powinno zostać doprecyzowane i uproszczone. Stowarzyszenia są gotowe współpracować przy tworzeniu praktycznych rozwiązań i przyczynić się do możliwie sprawnego ich wdrożenia poprzez odpowiednią komunikację z firmami członkowskimi. Jednak czas ucieka. Podwyżka opłat od 1 lipca dotknie przeważnie małe, w większości rodzinne firmy, które do tej pory nie musiały się przejmować problemem opłat drogowych. Jest więc niezrozumiałe dlaczego brakuje jasnych informacji, co czeka tego rodzaju firmy w najbliższej przyszłości. Przyjmując, że zwolnienie z opłaty drogowej może mieć zastosowanie do 100 000 pojazdów, a od marca do czerwca pozostało 80 dni roboczych, każdego dnia w 1500 warsztatach instalacyjnych trzeba byłoby montować średnio 2500 urządzeń pokładowych.

BWVL i ZVG obawiają się również, że w przypadku wąskiej interpretacji przepisu dotyczącego zwolnienia, wpływy z opłat drogowych ponoszonych przez małe zakłady rzemieślnicze mogą zostać wykorzystana nie do naprawy infrastruktury drogowej, ale do poprawy finansów państwa. Wynikające z tego poczucie nieuczciwego wykorzystania spowoduje frustrację wielu osób dotkniętych tym problemem, dodatkowo pogłębioną przez brak bardziej dalekosiężnego planowania. Ponadto niewystarczający czas na przygotowanie się osób faktycznie objętych obowiązkiem opłaty drogowej oznacza, że pomimo wykonywania działalności rzemieślniczej wiele pojazdów nie będzie wyposażonych w urządzenie pokładowe w momencie wejście w życie obowiązku opłaty.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels