Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Odstępstwo od czasu jazdy dla wszystkich kierowców w Hiszpanii

Utworzona: 2024-02-22


W związku z utrudnieniami z powodu rozpoczętych dwa tygodnie temu protestów francuskich rolników, którym towarzyszą ciągłe blokady głównych autostrad zarówno na terenie kraju jak i tras prowadzących do Francji, hiszpańskie Ministerstwo Transportu wprowadziło złagodzenie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku.

Należy podkreślić, że protesty dotknęły około 100 000 ciężarówek, czyli prawie połowę hiszpańskiej floty pojazdów ciężarowych. Nowa uchwała, opublikowana we wtorek, 20 lutego, dotyczy wszystkich przewoźników, których dotkną wspomniane protesty w okresie od 5 do 14 lutego oraz od 19 do 26 lutego.

Zgodnie z rozporządzeniem:
◾maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu został wydłużony z 9 do 10 godzin,
◾tygodniowy – z 56 do 60 godzin,
◾natomiast okres dziennego odpoczynku został skrócony z 11 godzin do 9 godzin,
◾dodatkowo dopuszczona jest możliwość odroczenia terminu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu okresów 24-godzinnych.

Stowarzyszenie branżowe FENADISMER poinformowało Ministerstwo Transportu o trudnościach w zastosowaniu wspomnianego wyjątku w tygodniu od 12 do 18 lutego, jako że w okresie tym obowiązywały dwa różne przepisy: okres objęty uchwałą nie obejmował dni od 15 do 18 lutego, choć wprowadzone zmiany obowiązują w ujęciu tygodniowym albo dziennym, więc stosuje się je z uwzględnieniem pozostałych ograniczeń czasowych w tygodniu.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels