Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

A2 z odcinkowym pomiarem prędkości, wkrótce też z 3 pasem i ładowarkami dla ciężarówek

Utworzona: 2024-02-14


Autostrada A2 to jeden z kluczowych szlaków komunikacyjnych Polski. Jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), jednym z kluczowych połączeń między Europą Zachodnią i Środkową oraz strategicznym dla Polski korytarzem transportowym na linii Warszawa – Berlin.

Autostrada Wielkopolska, czyli 255 kilometrowy koncesyjny odcinek A2 między Świeckiem a Koninem, obciążony jest średnim ruchem dobowym na poziomie 30 tysięcy aut. Znaczną część tego ruchu stanowią pojazdy ciężkie. Tak duże natężenie ruchu powoduje szybsze zużywanie nawierzchni i konieczność remontów. Spółka uwzględnia to w wieloletnich prognozach i planach inwestycyjnych - prace modernizacyjne wykonywane są z wyprzedzeniem, przed powstaniem uszkodzeń nawierzchni, tak, aby kierowcy nie odczuli różnic w jakości podróżowania, a bezpieczeństwo ruchu drogowego było zapewnione na jak najwyższym poziomie.

Ponad milion metrów kwadratowych nowej nawierzchni

Mimo trudnego gospodarczo i biznesowo 2023 roku Autostrada Wielkopolska utrzymała wysoki standard obsługi i terminowości planowych remontów. W 2023 roku terminowo zakończono realizację rozpoczętego rok wcześniej remontu 50 kilometrów nawierzchni na odcinku między Nowym Tomyślem a Poznaniem. W sumie położono ponad milion metrów kwadratowych nowej warstwy ścieralnej z użyciem asfaltu wysokomodyfikowanego HIMA, który charakteryzuje się większą odpornością na obciążenia. Prace objęły nie tylko ciąg główny autostrady, ale także remont węzła Poznań Zachód, łączącego trasy S5 i S11 z autostradą A2.

W tym samym czasie Spółka rozpoczęła prace remontowe na wiadukcie w okolicy Wrześni (209 km A2) oraz na moście nad strugą Bawół w okolicy Słupcy (225 km A2). Dzięki współpracy z GDDKiA obiekty te otrzymają nową klasę nośności I MLC. Zakończenie prac planowane jest na 2024 rok. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu kierowców zmodernizowano także wjazdy na niektóre Miejsca Obsługi Podróżnych, nawierzchnię i wiaty na kilku Placach Poboru Opłat oraz dobudowano 25 km nowych barier ochronnych, zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Inwestycje sprzyjające środowisku

Autostrada Wielkopolska konsekwentnie realizuje także rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, takie jak oświetlenie ekologiczne czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Rok 2023 był okresem intensywnej pracy nad projektowaniem i wdrożeniem stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Miejscach Obsługi Podróżnych. Ich instalacja rozpocznie się już na początku drugiego kwartału tego roku i obejmie montaż 14 wielostanowiskowych ładowarek dla pojazdów elektrycznych, w tym stanowisk dla pojazdów ciężarowych. Stacje ładowania ciężarowych pojazdów elektrycznych zostaną uruchomione na MOP Chociszewo oraz MOP Rogoziniec.

Odcinkowy pomiar prędkości

W zeszłym roku Spółka samodzielnie sfinansowała i zainstalowała odcinkowy pomiar prędkości na odcinku A2 między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Komorniki. Realizacja tej inwestycji nastąpiła po uzgodnieniach z Generalnym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD), który zarządza systemem CANARD i w którego gestii leży rejestracja naruszeń, ich analiza i prowadzenie czynności wyjaśniających w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami. System został uruchomiony i przekazany w zarząd GITD w lutym tego roku. Wykorzystuje on zaawansowane technologie pomiaru prędkości, umożliwiając precyzyjne i skuteczne monitorowanie prędkości pojazdów na danym odcinku. Wprowadzenie systemu odcinkowego pomiaru prędkości na autostradowej obwodnicy Poznania to inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu, co jest jednym z priorytetów Autostrady Wielkopolskiej.

Budowa 3 pasa

Mimo realizacji wielomilionowych i wymagających pod względem technicznym inwestycji, w 2023 roku równolegle prowadzono prace planistyczne dla budowy 3 pasa na odcinku około 10 kilometrów między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód. Dobudowa dodatkowego pasa w tym miejscu ma na celu poprawę płynności ruchu oraz zapewnienie sprawnego, bezpiecznego i komfortowego przejazdu koncesyjnym odcinkiem autostrady A2.

Mając na względzie potrzeby kierowców oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, prace nad rozbudową kolejnych 10 km obwodnicy Poznania o 3 pas ruchu rozpoczęliśmy z wyprzedzeniem, tak aby zapewnić kierowcom gotową, dobrze przemyślaną i przygotowaną usługę, a realizacja tej inwestycji przyczyniła się do zapewnienia płynnego i bezpiecznego przejazdu wyjaśnia Sebastian Joachimiak, członek Zarządu Autostrady Wielkopolskiej S.A.
Realizacja tej inwestycji jest znacznie trudniejszym projektem pod względem technicznym niż niedawna rozbudowa odcinka A2 Poznań Zachód - Poznań Krzesiny. Obejmuje ona znacznie większy zakres prac ziemnych, miedzy innymi wymaga poszerzenia jezdni na całej długości od zewnątrz na obu kierunkach. Równolegle z realizowaną rozbudową zostaną wyremontowane istniejące jezdnie oraz przebudowana infrastruktura podziemna i naziemna. W poszczególnych etapach zaplanowano także dodatkowe prace w rejonie węzłów Poznań Wschód i Poznań Luboń. Ponadto zostaną poszerzone i wyremontowane dwa mosty autostradowe.

Prace podzielono na etapy i zaplanowano w taki sposób, aby mogły odbywać się pod ruchem, bez konieczności zamykania autostrady dla kierowców. Podobnie jak w przypadku poprzedniej rozbudowy A2 o 3 pas, która zakończyła się pół roku przed terminem, także i tym razem Spółka Autostrada Wielkopolska dołoży wszelkich starań, aby prace przebiegały w sposób sprawny, terminowy i jak najmniej uciążliwy dla kierowców. Jeśli wszystkie prace pójdą zgodnie z planem, 3 pas dla obu kierunków, na odcinku A2 między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód będzie gotowy do końca 2025 roku. Autostradowa obwodnica Poznania jest najbardziej obciążonym ruchem odcinkiem koncesyjnym A2, ze średnim jego natężeniem na poziomie 90 tysięcy pojazdów w ciągu doby. W miesiącach wakacyjnych natężenie ruchu przekraczało na tym odcinku 110 tysięcy pojazdów na dobę, w wybranych dniach. Warto pamiętać, że około trzech czwartych ruchu stanowią pojazdy wjeżdżające na w/w odcinek koncesyjny z trasy S11, S5 oraz arterii miejskich, które korzystają z obwodnicy w sposób nieodpłatny.

Źródło: Autostrada Wielkopolska
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Transpolisa.pl


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels