Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Najważniejszym jest zapewnienie sprawiedliwego transportu drogowego na terenie UE

Utworzona: 2024-02-10


Czas jazdy i odpoczynku oraz zasady delegowania kierowców – to tematy, wokół których trwały dyskusje i odbyły się zajęcia praktyczne w trakcie zakończonej sesji szkoleniowo-informacyjnej, skierowanej przede wszystkim do inspektorów transportu drogowego z Europy Środkowej.

W Warszawie, odbyła się zorganizowana przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) i Konfederację organów ds. egzekwowania prawa w transporcie drogowym (CORTE), we współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, sesja szkoleniowo-informacyjna, dotycząca egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie. Główny Inspektor Transportu Drogowego Artur Czapiewski, witając uczestników sesji, podkreślił, że jej celem jest promowanie skoordynowanego wdrażania przepisów Pakietu Mobilności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, służących skutecznemu egzekwowaniu warunków wykonywania przewozów.

Zapewnienie sprawiedliwego transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej to hasło, które przyświecało temu wydarzeniu. W sesji wzięli udział przedstawiciele polskich, czeskich, słowackich i węgierskich instytucji (blisko 170 inspektorów pracy i transportu). Część gości uczestniczyła w wydarzeniu online. Sesja została podzielona na dwie części. Szkolenie dotyczące czasu jazdy i odpoczynku poprowadził Hans Drijer z CORTE, przez ostatnie 30 lat zaangażowany w egzekwowanie przepisów UE dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku. Pierwszy blok szkoleniowy koncentrował się na zmianach wprowadzonych Pakietem Mobilności 1. Uczestnicy mieli również możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach praktycznych, polegających na analizie konkretnych przypadków.

Część poświęconą tematyce delegowania kierowców poprowadził Artur Toczko, inspektor podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego, aktywnie angażujący się w prace gremiów międzynarodowych. Dzięki 12-letniemu doświadczeniu szkoli on również funkcjonariuszy innych organów kontrolnych w zakresie standardów tachografów, czasu pracy kierowców, dostępu do rynku transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym, czy w obszarze delegowania kierowców. W trakcie tego panelu tematem przewodnim była dyrektywa o delegowaniu kierowców (UE) 2020/1057, mówiono o jej zakresie, zasadach i odstępstwach. Dużo uwagi poświęcono kontrolom drogowym w zakresie delegowania kierowców.

Źrodło: GITD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels