Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przewoźnicy, nadawcy, odbiorcy i rozładowcy to ostatni moment na złożenie sprawozdania ADR

Utworzona: 2024-02-26


Wszyscy wykonujący czynności związane z przewozami towarów niebezpiecznych mają na to czas do 28 lutego 2024 roku.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu drogowego towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, za 2023 rok, w terminie do dnia 28 lutego 2024 roku.

Kogo dotyczy ten obowiązek?

Obowiązek ten obejmuje nie tylko przewoźników drogowych, ale także innych uczestników przewozów drogowych wykonujących czynności związane z przewozami towarów niebezpiecznych – w szczególności nadawców, odbiorców i rozładowców.

Gdzie wysłać sprawozdanie?

Roczne sprawozdanie należy wysłać wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

WITD Bydgoszcz jednocześnie informuje o możliwości przesyłania drogą elektroniczną rocznego sprawozdania z działalności w zakresie towarów niebezpiecznych na odpowiednie skrzynki ePUAP (Gov) przypisane do poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Transportu drogowego.

Wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

Instrukcja podpisania i przekazania w wersji elektronicznej

Przekroczenie daty 28 lutego 2024 roku uregulowane jest w załączniku do przywołanej powyżej Ustawy. Nieprzesłanie sprawozdania w ustawowo określonym terminie, wiąże się z następującymi karami administracyjnymi, jeśli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania:
🔸 nie upłynęło 14 dni – 200 złotych;
🔸 upłynęło co najmniej 14 dni – 2000 złotych;
🔸 upłynęły co najmniej 3 miesiące – 5000 złotych.


Źródło: WITD Bydgoszcz/Jacek Pluta, ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels