Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Z Girteką ze Szwecji do Niemiec na torach

Utworzona: 2024-01-25


Branża logistyczna znajduje się w kluczowym momencie. Ponieważ przedsiębiorstwa, rządy i konsumenci w coraz większym stopniu traktują swój wpływ na środowiskowe jako kwestię priorytetową, firmy muszą się dostosowywać i wprowadzać innowacje.

Jednym z takich przełomowych osiągnięć jest rozwój usług transportu intermodalnego oferowanych przez Girtekę we współpracy z holenderską firmą Samskip. Jest to krok w kierunku niskoemisyjnego i wydajnego ekosystemu logistycznego. Od grudnia 2023 roku rozwiązania intermodalne umożliwiają transport ładunków z Nassjo/Katrineholm w Szwecji do Duisburga w Niemczech. Usługi dostępne są siedem dni w tygodniu. Tym, co ma największe znaczenie dla wielu klientów jest fakt, że usługi te umożliwiają dekarbonizację swoich łańcuchów dostaw. Wybierając transport kolejowy, przedsiębiorstwa mogą aktywnie zmniejszać swój ślad węglowy i emisje pośrednie (zakres 3). Chociaż stopień, do jakiego transport intermodalny może zmniejszyć ślad węglowy zależy od różnych czynników, takich jak ładowność, inicjatywa ma szansę zmniejszyć emisję CO2 na tonomilę nawet prawie czterokrotnie. Tym, co wyróżnia nowe usługi, jest nie tylko ich pozytywny wpływ na klimat, ale to, w jaki sposób przyczyniają się one do większego zadowolenia klientów i poprawy wydajności operacyjnej. Transport kolejowy gwarantuje brak przestojów i opóźnień w transporcie.

Inicjatywa podkreśla też rolę Girteki. Współpraca z firmą Samskip to przejaw zaangażowania w spełnianie obecnych potrzeb klientów, jak i stawianie czoła przyszłym wyzwaniom. Dzięki cyfrowemu śledzeniu ładunków, optymalizacji tras i innym osiągnięciom technologicznym dodatkowe usługi wyznaczają nowe standardy branżowe, o czym świadczą wybory klientów, którzy w coraz większym stopniu wykorzystują możliwości dekarbonizacji łańcuchów dostaw, jakie zapewniają rozwiązania intermodalne. Szczególną zaletą tego rozwiązania jest pewność dostaw, w których czas transport odgrywa rolę kluczową. Transport kolejowy eliminuje niepotrzebne przestoje czy opóźnienia, dzięki czemu harmonogram dostaw jest bardziej przewidywalny i niezawodny. Wykorzystanie kolei oznacza także skrócenie tras pokonywanych przez ciężarówki, co nie tylko zmniejsza zużycie paliwowa, ale także prowadzi do poprawy warunków pracy kierowców.

Od momentu wprowadzenia usług intermodalnych 6 lat temu Girteka stała się największym przewoźnikiem ładunków chłodniczych w transporcie intermodalnym w Europie. Dzięki temu, w 2021 roku Grupa zmniejszyła swoją emisji CO2 o ponad 14,4 mln kg, a w 2022 - o ponad 16,7 mln kg. Oznacza to poprawę aż o 16%. Ładunki przewożone koleją pokonują rocznie ponad 16 milionów km w całej UE przy użyciu ponad 16 100 w pełni załadowanych naczep.

Źródło: Girteka
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels