Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowe technologie zapewniają konkurencyjność i zysk

Utworzona: 2024-01-01


Dariusz Terlecki, Regional Director Poland & EE, Webfleet przekonuje, że przewoźnicy powinni planować swoje działania z wyprzedzeniem i inwestować w nowoczesne rozwiązania techniczne. Jego zdaniem, to jedyny sposób na utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjności i generowanie zysków w wymagającej branży TSL.

Jakie wydarzenia, trendy rynkowe, regulacje prawne, które pojawiły w mijającym roku, wywarły największy wpływ na funkcjonowanie europejskiej i polskiej branży TSL?

Kryzys paliwowy, rosnąca inflacja, trudności gospodarcze, zwiększenie kosztów prowadzenia firmy ponownie przyczyniły się do wzrostu presji w branży transportowej. Ostatnio uchwalona ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym zmieniła sposób obliczania podstawy opodatkowania. Ponadto wprowadzono zakaz wyprzedzania przez ciężarówki na odcinkach dróg liczących więcej niż dwa pasy ruchu, a także zniesiono opłaty na autostradach. Co ważne, ruch na Białoruś został ograniczony, a skutki inwazji na Ukrainę wciąż są odczuwane przez firmy. Dodatkowo w sierpniu mieliśmy również nowe przepisy Pakietu Mobilności, które zmieniły sposób rozliczania wynagrodzeń kierowców pracujących za granicą w UE, a także wymóg instalacji inteligentnych tachografów drugiej generacji. Natomiast jeśli chodzi o trendy, które znacząco wpłynęły na funkcjonowanie branży transportu drogowego, to stale rosnąca elektryfikacja i cyfryzacja. Firmy coraz częściej wdrażają i dążą do transformacji swoich flot na elektryczne, a jednocześnie usprawniają swoje operacje poprzez ich digitalizację dzięki telematyce, która jest obecnie intensywnie wykorzystywana w branży TSL.

Jak pan ocenia kondycję polskiego transportu pod koniec 2023 roku? Czy kolejny rok będzie podobny, a może ma szansę być lepszy?


Polski sektor transportowy nadal ma znaczący udział w PKB. Jednocześnie Polska odgrywa ważną rolę w europejskiej gospodarce. Blisko 25% towarów przewożonych transportem drogowym z Niemiec do Francji jest transportowanych przez nasze przedsiębiorstwa. Ten udział świadczy o znaczeniu transportu dla polskiej gospodarki. Wyzwaniem dla polskich przewoźników będą nowe przepisy, takie jak dyrektywa w sprawie zrównoważonej sprawozdawczości przedsiębiorstw (CSRD), która wejdzie w życie w styczniu. Zmniejszenie śladu środowiskowego stało się jednym z najważniejszych celów dla firm. Podobnie jak spełnianie coraz bardziej rygorystycznych celów w zakresie emisji.

W następnym roku dalej będą królować tematy związane z elektryfikacją oraz pojazdami autonomicznymi. Bez telematyki autonomiczny samochód nie może istnieć. Sztuczna inteligencja to również trend, który będzie kontynuowany w nadchodzących miesiącach. Odgrywa ona ważną rolę w branży motoryzacyjnej, pomagając rozwijać takie kwestie, jak autonomiczna jazda, bezpieczeństwo na drodze i wrażenia użytkownika. Nasze firmy będą również kontynuować cyfrową transformację, która pozytywnie wpływa na polski transport. Według naszego raportu "Mobilność 2032: Czy jesteś gotowy?" wynika, że 58% organizacji chce postawić na automatyzację procesów, a większość priorytetów firm jest bezpośrednio związana z operacjami. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak rozwiązania telematyczne, pozwala firmom działać wydajnie, umożliwiając jasną ocenę istniejącej sytuacji i szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian.

Na co przede wszystkim powinni zwrócić uwagę polscy przewoźnicy, aby z powodzeniem kontynuować działalność, zachować konkurencyjność i zyskowność swoich firm?

Na kondycję polskiego transportu wpływa wiele czynników, w tym te, na które przewoźnik ma bezpośredni wpływ, ale i kwestie zewnętrzne, takie jak przepisy europejskie. Polskie firmy transportowe muszą zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak dekarbonizacja transportu, nowymi przepisami wymagającymi od nich raportowania wpływu na środowisko, presja kosztowa wynikająca z potrzeby optymalizacji operacji i znalezienia oszczędności oraz digitalizacja procesów. Telematyka znacząco pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną i wzmocnić pozycję firmy na rynku TSL. Przedsiębiorcy powinni planować swoje działania z wyprzedzeniem i inwestować w najnowocześniejsze technologie. Jedynym sposobem na utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjności i zysków w tak wymagającej branży jest metodyczne wprowadzanie nowych technologii i systemów, które pozwalają usprawnić proces przewozu towarów i wyeliminować błędy spowodowane czynnikiem ludzkim.

Oprac. Cezary Bednarski
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels