Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polska w ślad za Niemcami zwiększa liczbę ramp do odśnieżania

Utworzona: 2023-11-26


Za nami pierwsze mroźne dni i jak co roku, niczym bumerang wrócił problem z miejscami, w których kierowcy w bezpieczny sposób mogliby usunąć śnieg albo lód gromadzący się na naczepach pojazdów ciężarowych.

Należy pamiętać, że właściwe przygotowanie samochodu do drogi, w tym m.in odśnieżenie jest obowiązkiem każdego kierowcy, a zaniedbania na tym polu są traktowane jak wykroczenie. Więcej na temat kar i odpowiedzialności kierowcy samochodu ciężarowego w materiale Pierwsze mrozy i powrót lodu spadającego z naczep.

Prawo swoje, życie swoje

Na parkingach dla ciężarówek oraz stacjach paliw w Polsce próżno szukać ramp i podestów, które umożliwiłyby bezpieczne usunięcie śniegu lub lodu zalegającego na dachu. Inaczej jest chociażby w Niemczech, gdzie w całym kraju znajduje się kilkadziesiąt specjalnych ramp przeznaczonych dla zawodowców. Daleko nam do zachodnich sąsiadów, ale jak poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad (GDDKiA) planowane jest zwiększenie ilości ramp do odśnieżania pojazdów ciężarowych przy polskich autostradach i drogach ekspresowych. Obecnie właściwe przygotowanie ciężarówki w okresie zimowym możliwe jest w pięciu Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach A1 i A4, kolejne punkty mają powstać w 2024 roku przy drogach ekspresowych S3, S5, S7, S8, S19 oraz przy autostradzie A1. W 2025 roku planowane są inwestycje także przy autostradzie A1. Terminy są orientacyjne i uzależnione od wykonawców realizujących budowę/rozbudowę danej lokalizacji. Kolejne pięć ramp ma stanąć przy drogach ekspresowych S7, S12 i S17, które są w trakcie postępowania przetargowego, dlatego nie są znane terminy udostępnienia obiektów. W tym przypadku realizacja inwestycji uzależniona jest od zainteresowania dzierżawców, którzy będą zobowiązani umową do wyposażenia MOP w taką infrastrukturę. Poniżej lista obecnych i planowanych punktów do odśnieżania ciężarówek.

Obecnie rampy dostępne są w:

- MOP Przysiecz (A4)
- MOP Prószków (A4)
- MOP Mszana Południe (A1)
- MOP Woźniki Wschód (A1)
- MOP Woźniki Zachód (A1)

Kolejne rampy powstaną w:

- MOP Widoma Wschód (S7) - I Kwartał 2024 r.
- MOP Widoma Zachód (S7) - I Kwartał 2024 r.
- MOP Dłużniewo (S7) - I Kwartał 2024 r.
- MOP Ćwiklinek (S7) - I Kwartał 2024 r.
- MOP Guzew Południe (S8) - I Kwartał 2024 r.
- MOP Racula Zachód (S3) - II Kwartał 2024 r.
- MOP Stobiecko Szlacheckie Zachód (A1) - II Kwartał 2024 r.
- MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód (A1) - II Kwartał 2024 r.
- MOP Obroki Zachód (S19) - III Kwartał 2024 r.
- MOP Obroki Wschód (S19) - III Kwartał 2024 r.
- MOP Wierzchowisko Wschód (A1) - IV Kwartał 2025 r.
- MOP Wierzchowisko Zachód (A1) - IV Kwartał 2025 r.
- MOP Gruczno Zachód (S5) - IV Kwartał 2024 r.

Inwestycje w trakcie postępowania przetargowego:
- MOP Niwa Babicka (S17)
- MOP Wierzchowiska (S12)
- MOP Bystrzejowice (S12)
- MOP Giebułtów (S7)
- MOP Małoszów (S7).

Na koniec pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie powyższe inwestycje dojdą jak najszybciej do skutku i kierowcy zawodowi będą mieli w końcu bezpieczne miejsca do odśnieżania naczep pojazdów, którymi poruszają się m.in. wzdłuż polskich autostrad i dróg szybkiego ruchu.

grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels