Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowy system kontroli przewozów w Rumunii - większa odpowiedzialność kierowcy i drastyczne kary
Utworzona: 2023-11-11

Państwo przymierza się do stworzenia nowego systemu monitorowania towarów, które wjeżdżają na teren kraju w ramach przewozu docelowego lub tranzytu.

Wytyczne znalazły się w projekcie ustawy o niektórych środkach fiskalnych i budżetowych zapewniających stabilność finansową Rumunii w perspektywie długoterminowej. Do tej pory, monitorowanie przewozów na terenie Rumunii prowadzono za pomocą systemu Ro e-Transport, stworzonego z myślą o towarach o podwyższonym ryzyku podatkowym.

W grupę tą wliczają się między innymi niektóre warzywa i owoce, napoje czy odzież. Trzeba je rejestrować maksymalnie na trzy dni kalendarzowe przed rozpoczęciem przewozu. Brak rejestracji grozi nałożeniem kary grzywny w wysokości od 10 000 do nawet 100 000 RON (równowartość 10-100 tys. zł) wymienia Lucica Kucharec, prawnik w TC Kancelarii Prawnej.
System RO e-Transport monitoruje między innymi wewnątrzwspólnotowy transport towarów, który zaczyna się lub kończy w Rumunii, transport towarów pomiędzy dwoma lokalizacjami na terytorium Rumunii czy przewóz towarów z transakcji wewnątrzwspólnotowych w tranzycie na terytorium Rumunii.

Kontrola przewozów za pomocą e-plomby

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego systemu kontroli o nazwie e-Sigiliu, czyli e-plomba, który będzie funkcjonował obok dotychczasowego, czyli Ro e-transport. System ten ma bazować na wykorzystaniu urządzeń elektronicznych i aplikacji informatycznej. Z ich pomocą właściwe organy będą w stanie zidentyfikować potencjalne punkty przekierowania przesyłek, niezależnie od tego, czy są one w tranzycie, czy też mają trafić do podmiotu gospodarczego na terytorium Rumunii.

Jak tłumaczy ekspertka TC Kancelarii Prawnej, wspomniane urządzenia elektroniczne to nic innego jak inteligentne plomby. Ich rolą jest rejestracja danych o stanie i położeniu przesyłki. Zgromadzone w ten sposób informacje zostaną przesłane do aplikacji komputerowej pozwalającej śledzić ruch towarów w transporcie drogowym. Organami odpowiedzialnymi za monitorowanie i stosowanie inteligentnych plomb będą Krajowa Agencja Administracji Podatkowej i Rumuński Urząd Celny.

Zwiększona odpowiedzialność kierowców

Dużą zmianą w stosunku do już działającego systemu, jest odpowiedzialność za niestosowanie się do przepisów. O ile w przypadku systemu Ro e-Transport ponosi ją podmiot, który ma obowiązek rejestracji towarów wrażliwych, to w przypadku systemu e-Sigiliu ten obowiązek ciąży na kierowcy.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeżeli służby nałożą na towar inteligentną plombę, to kierowca jest odpowiedzialny za to, aby nie została naruszona. Niedopełnienie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20.000 do 50.000 RON (od 20.000 do 50.000 PLN)

Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty w tej formie, w przyszłym roku przewoźnicy wykonujący przewozy do Rumunii lub przez terytorium tego kraju muszą liczyć się z groźbą kar za niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę podkreśla Lucica Kucharec.
Procedura ustanawiania kryteriów ryzyka, stosowania inteligentnych plomb oraz monitorowania transportu drogowego towarów zostanie ustanowiona rozporządzeniem wydanym w ciągu 60 dni od daty publikacji ustawy w Dzienniku Urzędowym Rumunii.

Źródło: GutPR
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels