Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Delegowanie - pracownicy i firmy otrzymają nowe narzędzie

Utworzona: 2023-10-25


Poradnik „Ubezpieczenia Pracowników Delegowanych dla Początkujących i Zaawansowanych” to długo wyczekiwane narzędzie, które pozwoli zrozumieć skomplikowany i rozbity na różne przepisy system ubezpieczenia społecznego osoby podejmującej pracę za granicą.

Jak sprawdzić czy składki mam opłacane w dobrym miejscu?

Prace nad poradnikiem zostały podjęte z inicjatywy Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) oraz Sekcji Agencji Opieki (SAO). Opracowanie treści zostało powierzone ekspertowi z zakresu transgranicznego zatrudnienia pracowników i ubezpieczeń społecznych - Joannie Torbé-Jacko z Kancelarii Joanna Torbé & Partnerzy, a o konsultację merytoryczną zostali poproszeni Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Inspektorat Pracy, Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Międzynarodowa Organizacja ds. Imigracji. Ten kompleksowy poradnik, stanowiący rezultat wspólnego wysiłku kilku instytucji ma na celu pomóc zarówno osobom pracującym za granicą, jak i przedsiębiorcom w rozwianiu niejasności dot. ubezpieczenia osób delegowanych za granicę.

Poradnik jest pionierskim narzędziem, które wprowadza w świat skomplikowanych kwestii ubezpieczeń. Pracując nad jego stworzeniem, wszystkie zaangażowane instytucje przyjęły podejście edukacyjne, mające na celu dostarczenie czytelnikom jak najpełniejszej wiedzy w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych. Patrycja Mstowska, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, jest przekonana, że poradnik stanowi znaczący krok naprzód w edukacji w zakresie ubezpieczeń.

Poradnik to przełomowe narzędzie, którego brakowało na rynku transgranicznego zatrudniania osób. Dzięki wielotygodniowej pracy wszystkich instytucji, pozwala zrozumieć zawiłości systemu ubezpieczeń, co dotychczas stanowiło wyzwanie i prowadziło do różnych nadużyć - np. przy zatrudnianiu opiekunek za granicą. Postanowiliśmy więc stworzyć narzędzie, które pozwoli niejako powiedzieć >>sprawdzam<< osobom zatrudnionym Patrycja Mstowska
Bardzo istotna dla wszystkich osób podejmujących zatrudnienie za granicą jest wiedza jakie skutki niesie nieopłacanie odpowiedniej wysokości składek, oraz umiejętność odróżnienia legalnie działających podmiotów od firm działających niezgodnie z prawem. Przełomem na rynku pracowników delegowanych będzie to, że poradnik może zostać wykorzystany jako fundament bezpieczeństwa dla każdego delegowanego pracownika, który w zgodzie z zaleceniami poradnika dokonywać będzie decyzji o wyborze firmy, w której zechce pracować. Znacząca wartość poradnika przejawia się w jego kompleksowości i dostosowaniu do różnych poziomów zaawansowania czytelników. Zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych, stanowi on cenny zasób wiedzy, ułatwiający zrozumienie subtelności związanych z ubezpieczeniami pracowników delegowanych.

Od wielu lat obserwowaliśmy, że na rynku brakuje jednolitego dokumentu, który czytelnie przedstawiałby rekomendacje i wytyczne dot. legalnych praktyk delegowania. Pracownicy delegowani nie posiadali narzędzia, które mogłoby w sposób klarowny i szybki weryfikować, czy określone działania są legalne, czy też nie. Rzesza pracowników pracujących poza granicami kraju padała ofiarą nielegalnych praktyk, a poprzez brak dokumentu, który w sposób jednoznaczny określałby na co należy zwrócić uwagę podczas zatrudnienia - nie mieli oni możliwości szybkiej weryfikacji swojego zleceniodawcy. Skutkiem tego niejednokrotnie były tragiczne historie i setki oszukanych pracowników mówi nam Maciej Kopaczyński, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki (SAO).
Wnioski płynące z tego poradnika są kluczowe dla budowania świadomości i kompetencji w obszarze ubezpieczeń. Dzięki współpracy instytucji oraz wdrożeniu nowatorskiego podejścia edukacyjnego, poradnik ten staje się nieocenionym źródłem wiedzy. Otwiera on drogę do bardziej świadomego i odpowiedzialnego podejścia do kwestii ubezpieczeń zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców.

Poradnik jest również dedykowany przedsiębiorcom, rozwiewa wiele pojawiających się do tej pory wątpliwości, zawiera też przykłady nieprawidłowych zachowań rynkowych, czy błędów jakie przedsiębiorcy popełniają w zakresie transgranicznego ubezpieczenia. Pisząc poradnik przyświecał nam cel, żeby było to opracowanie napisanie prostym językiem i przystępne dla wszystkich zainteresowanych podkreśla adwokat Joanna Torbé-Jacko opracowująca tekst poradnika.
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia jako inicjator poradnika niezwykle cieszy się, że może być on początkiem przełomu na rynku w zakresie obnażania nieakceptowalnych i nielegalnych praktyk zatrudnienia. Premiera poradnika już 24 października 2023r. w Warszawie podczas Konferencji Stowarzyszenia poświęconej właśnie delegowaniu pracowników za granicę.

Źródło informacji: Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels