Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

UE zagwarantuje suwerenne dostawy surowców krytycznych
Utworzona: 2023-09-19

Samochody elektryczne, panele słoneczne i smartfony, zawierają surowce krytyczne, od niektórych z nich procesy produkcyjne w UE są obecnie uzależnione. Posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli stanowisko w sprawie zwiększenia podaży surowców strategicznych w kierunku zrównoważonej, cyfrowej i suwerennej przyszłości.

Akt w sprawie surowców krytycznych ma na celu zwiększenie konkurencyjności i autonomii UE. Zmniejszy ona biurokrację, będzie promować innowacje w całym łańcuchu wartości, wspierać MŚP i pobudzać badania oraz rozwój alternatywnych materiałów i bardziej przyjaznych środowisku metod wydobycia i produkcji.

W swoim stanowisku negocjacyjnym przed rozmowami z Radą, posłowie podkreślali znaczenie zapewnienia strategicznych partnerstw między UE a krajami trzecimi w zakresie surowców krytycznych, w celu dywersyfikacji dostaw do UE - na równych zasadach, z korzyściami dla wszystkich stron. Chcą utorować drogę dla długoterminowych partnerstw z transferem wiedzy i technologii, szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji w celu tworzenia nowych miejsc pracy z lepszymi warunkami pracy i dochodów, a także wydobyciem i przetwarzaniem zgodnie z najlepszymi standardami ekologicznymi w krajach partnerskich.

Posłowie chcą również naciskać na większy nacisk na badania i innowacje dotyczące materiałów zastępczych i procesów produkcyjnych, które mogłyby zastąpić surowce w strategicznych technologiach. Chcą wyznaczyć cele w zakresie obiegu zamkniętego, aby wspierać pozyskiwanie większej ilości strategicznych surowców z odpadów. Posłowie podkreślają również potrzebę ograniczenia biurokracji dla firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Samochody elektryczne, panele słoneczne i smartfony, zawierają surowce krytyczne, od niektórych z nich procesy produkcyjne w UE są obecnie uzależnione. Mają one również kluczowe znaczenie dla ekologicznej i cyfrowej transformacji UE, a zabezpieczenie ich dostaw ma kluczowe znaczenie dla odporności gospodarczej Unii Europejskiej, jej przewagi technologicznej i strategicznej autonomii. Od czasu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie oraz w wyniku coraz bardziej agresywnej chińskiej polityki handlowej i przemysłowej, kobalt, lit i inne surowce również stały się czynnikiem geopolitycznym. Wraz z globalnym przejściem na odnawialne źródła energii oraz cyfryzacją gospodarek i społeczeństw, popyt na te strategiczne surowce krytyczne ma gwałtownie wzrosnąć w nadchodzących dziesięcioleciach.

Źródło: Parlament Europejski
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels