Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kierowcy będą mogli spać spokojnie. Hiszpańska Galicja z siecią bezpiecznych parkingów

Utworzona: 2023-09-16


Rząd wspólnoty autonomicznej Galicji będzie wspierać budowę pierwszej w tym regionie sieć bezpiecznych parkingów dla pojazdów ciężarowych, która ma docelowo oferować 1500 miejsc postojowych.

Jednym z jego głównych celów inicjatywy jest zwiększenie atrakcyjności zawodu kierowcy i zachęcenia kobiet do podejmowania pracy w tym zawodzie. Obecnie odsetek kobiet pracujących w europejskim sektorze transportu wynosi 5% zaledwie, a w przypadku Galicji nie przekracza 3%. Rząd zapowiedział, że nowe parkingi będą wyposażone w „usługi nadzoru, ogrodzenie, odpowiednie oświetlenie lub inne usługi, takie jak prysznice”. Oceniono już konkretne propozycje, które zostaną zrealizowane w pierwszej fazie i w perspektywie krótkoterminowej, a które zagwarantują, że w ciągu około roku będzie można zobaczyć pierwsze rezultaty w postaci ponad 300 miejsc, dzięki inwestycji o wartości 750 000 euro.

Jeśli chodzi o parking położone w dużych centrach logistycznych i ogólnie wyposażone w większą liczbę usług, ma powstać nowy parking w Central de Transportes de San Cibrao das Viñas, który będzie służył jako obszar referencyjny w okolicach Ourense. W związku z tym trwają prace nad zawarciem porozumienia o współpracy w celu opracowania bezpiecznego obszaru parkingowego na terenie gminy Ourensán, który będzie mógł pomieścić 59 miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o parkingi położone przez autostradach, które umożliwiają odbywanie niezbędnych przerw zgodnie z obowiązującymi przepisami, plan strategiczny przewiduje utworzenie w przyszłym roku odpowiedniej liczby miejsc rozmieszczonych na terenie Galicji w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych. Dodatkowo, centrum logistyczne Ceao w gminie Lugo, które dysponuje parkingiem dla pojazdów ciężarowych na ponad 80 miejsc wraz z zapleczem socjalnym, zostanie zmodernizowane w celu dostosowania go do nowych wymagań rynku. Obszar ten jest obecnie eksploatowany w trybie koncesyjnym. Przeprowadzone będą niezbędne badania i analizy w celu dostosowania obiektu do nowych wymagań rynku po wygaśnięciu koncesji.

Dzięki tej inicjatywie rząd Galicji wzmacnia swoje wsparcie dla sektora drogowego transportu towarów, który odpowiada za 6,97% wewnątrzregionalnej działalności przewozowej na całym terytorium Hiszpanii i wytwarza bezpośrednio około 1% PKB.

Źródło: Rząd Galicji
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels