Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rosnące zaangażowanie europejskiej logistyki w zrównoważony rozwój

Utworzona: 2023-09-25


Najnowszy „Raport na temat zrównoważonego rozwoju w europejskiej logistyce i łańcuchach dostaw 2023” podkreśla wzrost zainteresowania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, oszczędnością zasobów wodnych oraz magazynami energii odnawialnej, pozwalającymi przechowywać ją na miejscu.

Porównując z raportem z 2022 roku, w którym aż 80% respondentów wskazywało potrzebę redukcji śladu węglowego, tegoroczne badanie pokazuje, że 45% firm jest gotowych płacić wyższy czynsz - równy oszczędnościom w całkowitych kosztach operacyjnych - aby przenieść się do zielonych obiektów. Co ciekawe, odsetek ten wzrasta do 51% wśród firm 3PL, co świadczy o wyraźnym zwrocie w kierunku zrównoważonych nieruchomości.

Biorąc pod uwagę kontekst zagrożeń związanych z paliwami i energią, nie jest zaskakujące, że po raz drugi rozwiązania oszczędzające energię (takie jak panele słoneczne, sensory oświetlenia, LED, wymienniki ciepła, urządzenia chłodnicze itp.) będą kluczowym obszarem zainteresowania i najważniejszym elementem ESG w operacjach magazynowych firm – odpowiedziało tak 64% wszystkich respondentów powiedziała Emilia Dębowska, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Panattoni.
W tegorocznym raporcie zwrócono również uwagę na wciąż rosnące znaczenie certyfikatów takich jak np. BREEAM. Liczba korzystających z nich firm wzrosła z 27% do 31%. Pomimo wagi kosztów operacyjnych, jedna trzecia przedsiębiorstw dostrzega obecnie realną wartość certyfikatów środowiskowych, a kolejne 53% rozważa to w kontekście potencjalnych kosztów. Akredytacje według standardów takich jak CDP i GRI również wzmacniają rosnące zaangażowanie.

W 2023 roku 72% firm (wzrost z 69% w zeszłym roku) włączyło cele ESG do procesów przetargowych. Więcej przedsiębiorstw wprowadza je też jako zobowiązania do spełnienia dla partnerów w łańcuchu dostaw (32%, wzrost z 28% w zeszłym roku). Warto też zauważyć, że chociaż firmy mogą i rzeczywiście stosują różne podejścia do śledzenia zgodności umów z wymogami ESG, to maleje znaczenie samodzielnego raportowania a wzrasta audytu powiedział Matthew Gore, partner w HFW.
Co więcej, skutki niespełnienia zdefiniowanych celów mniej będą teraz wiązały się z karami finansowymi, bo rośnie liczba firm nalegających na prawo do zerwania kontraktów w przypadku ich niespełnienia. Aż 13% wszystkich respondentów straciło lub nie przedłużyło kontraktu magazynowego z powodu niespełnienia celów ESG.

Jednym z najważniejszych elementów Raportu na 2023 rok jest akcent postawiony na rolę wytycznych rządowych i sektorowych w kształtowaniu przyszłości wyborów paliwowych. Potrzeba dekarbonizacji transportu jest wyraźnie zaznaczona - aż 66% respondentów uznaje bliskość do punktów ładowania elektrycznego za „bardzo ważną” lub „ważną”. Ten wskaźnik co prawda spadł z 77% w 2022 roku, ale to raczej wskazuje na potencjalny zwrot ku firmom preferującym indywidualne infrastruktury ładowania.

Badanie z 2023 roku podkreśla olbrzymie wyzwania, z jakimi borykają się firmy, ale co ważniejsze, podkreśla kontynuację i zdecydowane dążenie ku większej neutralności emisyjnej. Namacalne korzyści, w tym zwiększone zainteresowanie inwestorów, silniejsze zainteresowanie mediów i szersze wsparcie rządowe, są tu przekonującymi bodźcami.

Badanie, zrealizowane zostało w 15 kluczowych krajach europejskich, w tym w Holandii, Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Przeprowadzono je na reprezentatywnej grupie dostawców usług logistycznych, spedytorów, firm kurierskich oraz przedsiębiorstw z sektorów produkcyjnego i detalicznego.

Źródło: Panattoni Europe
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels