Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Przeładowany pojazd ciężarowy - jakie kary grożą firmie transportowej?

Utworzona: 2023-05-24


Przewożenie zbyt ciężkiego ładunku, to jedno z najczęściej dokonywanych przewinień, mimo że stwarza duże niebezpieczeństwo na drodze i zagrożone jest wysoką karą.

Kto odpowiada za przeładowanie pojazdu

Z zasady obowiązek dopilnowania odpowiednich parametrów ładunku spoczywa na przewoźniku. Jeśli jednak udowodni on, że pojazd został załadowany bez jego zgody i udziału, może zostać zwolniony z odpowiedzialności. Należy jednocześnie pamiętać o art. 43 ustawy Prawo przewozowe, zgodnie z którego treścią, jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy. Nadawca, odbiorca lub inny podmiot wykonujący czynności ładunkowe jest obowiązany wykonać je w sposób zapewniający przewóz przesyłki towarowej zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych, a w szczególności niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.

Kary za przeładowanie samochodu ciężarowego w 2023 r

Wysokość mandatu zależna jest od ciężaru o jaki przekroczona została wartość dopuszczonego ładunku. Dla pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t, których dopuszczalna masa całkowita została przekroczona, obowiązuje kara w wysokości:
500 zł, jeżeli DMC została przekroczona o mniej niż 5%;
1000 zł, jeżeli DMC została przekroczona o co najmniej 5% i mniej niż 15% (jest to poważne naruszenie);
2000 zł, jeżeli DMC została przekroczona o co najmniej 15% i mniej niż 25% (jest to bardzo poważne naruszenie);
5000 zł, jeżeli DMC została przekroczona o co najmniej 25% (jest to najpoważniejsze naruszenie).
Przeładowanie ciężarówki, której dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 12 t, jest z kolei zagrożone, w zależności od stopnia przeładowania, sankcjami w wysokości od 1000 zł do aż 10 000 zł. Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej w przewozach wykonywanych pojazdami lżejszymi, od 2,5 t do 3,5 t, zagrożone jest karą w wysokości 500 zł – 2000 zł.

Oprócz kar pieniężnych, w szczególnych warunkach może mieć również miejsce odebranie licencji transportowej, a także unieruchomieniem pojazdu do czasu rozładowania go do właściwego ciężaru.

Przejazdy nienormatywne

W sytuacji konieczności przewozu ładunku o wadze i/lub wymiarach wykraczających poza dozwolone normy należy uzyskać pozwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego. Za brak odpowiednich dokumentów i uprawnień może zostać nałożona kara w wysokości nawet 15000 zł.

Jak odwołać się od nałożonej kary?

Stała obsługa prawna kancelarii LEGALTRANS

Jeżeli na wypadek kontroli drogowej (również mającej miejsce poza granicami Polski) lub w siedzibie przedsiębiorstwa pragną Państwo otrzymać profesjonalną, niezwłoczną pomoc prawną, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą stałej obsługi prawnej dla firm transportowych, która gwarantuje przewoźnikom najszerszy pakiet korzyści i największy stopień ochrony.

Zapraszamy do kontaktu!

Biuro Obsługi Klienta:

Do ulubionych


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels