Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

To się sprawdza! Kary skracają terminy płatności za usługi transportowe

Utworzona: 2023-05-26


Hiszpania po raz kolejny odnotowuje skrócenie średnich terminów za usługi transportowe. W kwietniu br. średni termin płatności wyniósł 67 dni, czyli o 2 dni mniej niż w marcu.

Zatwierdzony pod koniec 2021 r. system sankcji, którego celem jest walka z opóźnieniami w płatnościach w sektorze transportu drogowego, wraz z kontrolami prowadzonymi przez służby Inspekcji Transportu, w decydujący sposób przyczyniają się do istotnej poprawy sytuacji w tym zakresie. Chociaż nie osiągnięto jeszcze celu, jakim jest przestrzeganie maksymalnego terminu określonego w obowiązujących przepisach przez wszystkich nadawców i pośredników, tzn. 60 dni od momentu realizacji usługi, da się zaobserwować pozytywny trend polegający na skracaniu terminów w porównaniu do innych sektorów działalności, które wydłużyły się trzykrotnie, a nawet czterokrotnie.

Zwiększył się także odsetek firm spedycyjnych i pośredników przestrzegających przepisów: w kwietniu firmy takie stanowiły 51% ogółu, w porównaniu z 49% miesiąc wcześniej. Nadal jednak 23% firm uiszcza swoje należności dopiero po ponad 120 dniach. Jeśli chodzi o sposób realizacji płatności, najczęściej są to przelewy (69%), następnie potwierdzenia (26%), weksle (4%) i czeki (<1%).

W Polsce walka z rosnącym problemem opóźnionych płatności to najważniejszy priorytet polskich przedsiębiorców na rok 2023. Nie widzą przyszłości swoich firm w jasnych barwach, dlatego, że zagraża im bardzo realnie zjawisko opóźnionych płatności. Klienci niepłacący na czas – czy to z sektora B2C, B2B czy z sektora państwowego, są problemem dla 8 na 10 biznesów w naszym kraju.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels