Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Czy 30 km/h to trochę nie za wolno?
Utworzona: 2023-05-27

Raport pokazał, że strefy z ograniczeniem prędkości do 30 km/h oraz inne zmiany w infrastrukturze drogowej prowadzą do znacznej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Korzystając z danych zawartych w bazie EVAMIR dotyczącej zmian w infrastrukturze drogowej, szwajcarska organizacja członkowska Europejskiej Rady Bezpieczeństwa w Transporcie (BFU) po raz pierwszy była w stanie ocenić skuteczność środków, które mają wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Baza danych zawiera szczegółowe informacje o 2500 miarach podzielonych na 28 rodzajów. Na tej podstawie, BFU dokonało wiarygodnej oceny skuteczności siedmiu rodzajów środków, które przyczyniły się zmniejszenie liczby wypadków o 11-66%.

Dane z 600 stref w Szwajcarii wskazują, że obniżenie prędkości do 30 km/h doprowadziło do spadku liczby poważnych wypadków średnio o 38%. Dlatego BFU wzywa do „zmiany paradygmatu” w zarządzaniu ruchem i ograniczenia prędkości do 30 km/h „tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo na drogach”. Apel został ponowiony na początku kwietnia we Flandrii przez przewodniczącą Flamandzkiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Cathy Berx, która powiedziała, że władze lokalne powinny „wprowadzić ograniczenie do 30 km/h jako standardowe rozwiązanie”. Także rząd Walii wyznaczył 17 września jako datę wprowadzenia nowego ogólnokrajowego ograniczenia prędkości do 30 km/h na drogach osiedlowych i obszarach zabudowanych o dużej aktywności pieszych.

Źródło: ETSC
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels