Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Czujnik ruchu po nielegalnym tunningu

Utworzona: 2023-03-31


Inspektorzy WITD w Białymstoku odkryli go podczas rutynowej kontroli w Budzisku.

Funkcjonariusze zatrzymali ciężarówkę wykonującą międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy w imieniu przewoźnika z siedzibą w Turcji. W związku z anomaliami danych zapisanych w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego poddano oględzinom podzespoły zainstalowanego w pojeździe tachografu. W ich wyniku ustalono, iż cecha plomby zabezpieczającej dostęp do czujnika ruchu jest nieczytelna.

Dotychczasowe doświadczenie kontrolne wskazywało, iż we wcześniejszych przypadkach nieczytelność plomby była wynikiem umieszczenia w instalacji tachografu niedozwolonego urządzenia dodatkowego służącego do manipulacji jego zapisami. Przeprowadzono eksperyment, w wyniku którego ustalono, iż wbrew sugerującemu to typowi czujnika ruchu nie jest on odporny na działanie pola magnetycznego. Ingerencja w jego charakterystykę miała na celu umożliwienie kierowcy nierejestrowanie rzeczywistych danych o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku poprzez przyłożenie magnesu do zmanipulowanego czujnika.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w poczet której podmiot wykonujący przewóz drogowy uiścił kaucję w wysokości 10 200zł. Zakazano dalszej jazdy do czasu doprowadzenia instalacji tachografu do stanu zgodnego z wymaganymi przepisami w autoryzowanym serwisie. W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 306a Kodeksu Karnego kierującego ingerującego we wskazania drogomierza przekazano suwalskim funkcjonariuszom policji do dalszych czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością karną.

Źródło: WITD Białystok
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels