Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Niestabilność gospodarcza wpływa na przestępczość w transporcie
Utworzona: 2023-03-24

Światowa branża logistyczna musi być wyczulona na zmieniający się krajobraz zagrożeń.

REKLAMA
Patrząc na przestępczość transportową w jej najprostszej postaci, można wyróżnić trzy główne czynniki: motywacja, okazja i możliwości. Podstawową motywacją przestępców jest uzyskanie środków pochodzących ze sprzedaży skradzionych towarów. W raporcie dotyczącym roku 2021 zwrócono uwagę, że przedmiotem kradzieży są często towary, na które jest duży popyt, a których podaż jest niska, czyli te, które łatwo sprzedać za wysoką cenę. Np. w roku 2021 r. odnotowano wzrost kradzieży środków medycznych i produktów antybakteryjnych na początku pandemii. W wielu dojrzałych gospodarkach inflacja osiągnęła najwyższy poziom od dziesięcioleci. Choć sytuacja różni się w zależności od kraju i regionu, ogólny wzrost kosztów utrzymania przekłada się na spadek siły nabywczej. Wraz ze wzrostem cen podstawowych artykułów codziennego użytku konsumenci mogą być zmuszeni do odkładania zakupów dóbr luksusowych lub niekoniecznych, aby mieć pewność, że ich dochody wystarczą na pokrycie codziennych potrzeb.

Przestępcy będą musieli stawić czoła tym samym ograniczeniom, ale szybciej rozpoznają pojawiające się możliwości. Analiza danych z roku 2022 r. wskazuje na wzrost kradzieży podstawowych towarów, w tym żywności i napojów (16 %), produktów rolniczych (9 %), motoryzacyjnych i paliwa (17 %). Elektronika (12%) nadal pozostaje atrakcyjnym towarem dla przestępców, pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej. Czynniki zwiększające zagrożenie kradzieżą, na które zwrócono uwagę w raportach z roku 2020 i 2021, takie jak wydłużony czas przebywania ładunku, przestały mieć takie znaczenie wraz z generalną poprawą dynamiki handlu światowego. Największym zagrożeniem pozostaje jednak ładunek w stanie spoczynku, a dane z ubiegłego roku potwierdzają, że transport drogowy jest najbardziej zagrożony. Stale rośnie też ilość kradzieży z obiektów magazynowych.

Tam, gdzie firmy odeszły logistyki dostaw „dokładnie na czas” (JIT) na rzecz magazynowania „na wszelki wypadek” (JIC), rośnie popyt na przestrzeń magazynową, szczególnie w kraju docelowym. Chociaż zwiększa to odporność dostaw, zarządzanie wymaganiami dotyczącymi przechowywania towarów w miejscu docelowym przysparza problemów w dłuższej perspektywie. Niemożność znalezienia przestrzeni magazynowej w miejscu docelowym lub w jego pobliżu może prowadzić do tymczasowego przechowywania ładunków w przyczepach i kontenerach.

Największym wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem w globalnym łańcuchu dostaw jest możliwość dostępu przestępców do ładunku. Trendy w tym zakresie różnią się w zależności od kraju i regionu i obejmują zarówno wyrafinowane metody, jak i czysty oportunizm.

Bezpieczeństwo informacji pozostaje kluczowym zagrożeniem dla łańcucha dostaw. W przypadku braku odpowiedniego zarządzania, cyfryzacja może stwarzać luki w zabezpieczeniach. Proces ten musi być powiązany z solidnymi kontrolami wszystkich typów użytkowników, aby zapewnić, że prawa dostępu są zawsze odpowiednie i w razie potrzeby mogą być cofnięte. Kolejną strategią są wszelkie formy oszustwa; dane za 2022 rok wskazują, że ryzyko w tym zakresie wcale się nie zmniejszyło. Choć odbiór towaru przez osoby podające się za kontrahenta stanowią stosunkowo niewielki odsetek kradzieży, takie incydenty nadal mają miejsce, a pozorna łatwość, z jaką przestępcy są w stanie wykorzystać łańcuch dostaw w celu uzyskania dostępu do towarów w ten sposób, pozostaje niepokojąca. Analiza danych z 2022 r. dowodzi, że ryzyko związane z wykorzystaniem informacji poufnych rośnie: problem dotyczył aż 21% wszystkich incydentów odnotowanych na całym świecie. Przykłady obejmują płacenie kierowcom ciężarówek za zboczenie z zaplanowanej trasy, aby przestępcy mogli ukraść ładunek, wpuszczenie przestępców na teren zamkniętego obiektu lub udostępnienie ważnych informacji dotyczących przepisów bezpieczeństwa na terenie obiektu.

Krótko mówiąc, aby zmniejszyć zagrożenia, należy dobrze sprawdzić swojego klienta/kontrahenta. Kluczową rolę odgrywa weryfikacja potencjalnych podwykonawców i własnych pracowników oraz dokładna ocena potencjalnych zagrożeń. Oczywiście motywacja, okazja i możliwości są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Tam, gdzie na przykład koszty utrzymania wzrastają, istnieje nie tylko większy potencjał rozwoju szarej strefy (motywacja), ale także zmiany w strategiach łańcucha dostaw (okazja) i prawdopodobnie łatwiejszy staje się dostęp przestępców do ładunku (możliwości).

Źródło: TT Club
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels