Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Polska potęgą jest i basta!

Utworzona: 2023-01-29


Tegoroczna edycja raportu ACEA „Pojazdy w użyciu” zawiera obszerny przegląd floty pojazdów silnikowych eksploatowanych w państwach Unii Europejskiej: samochodów osobowych, lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych oraz autobusów.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (The European Automobile Manufacturers’ Association – ACEA) zrzesza 14 największych wytwórców aut osobowych, ciężarówek, furgonetek i autobusów. Organizacja przygotowuje m.in. coroczne raporty dotyczące wykorzystania pojazdów, które zawierają dane z 25 państw członkowskich Unii Europejskiej (bez Bułgarii i Malty) oraz krajów EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria) i Wielkiej Brytanii. W najnowszym zestawieniu zaprezentowano dane z roku 2021 – w odniesieniu do lat poprzednich.

Średnie + ciężkie użytkowe

Po drogach UE jeździło w 2021 r. ponad 6,4 mln średniotonażowych i ciężkich pojazdów użytkowych, co stanowi wzrost o 3,2% w porównaniu z rokiem 2020. Zdecydowanie największą flotą samochodów ciężarowych dysponuje Polska – 1.234.074 w 2021 r. Nasz kraj wyprzedza w tej kategorii Niemcy (ok. 965 tys. ciężarówek), Włochy (ponad 960 tys. sztuk), Wielką Brytanię (ok. 740 tys.), Francję (ok. 616 tys.), Hiszpanię (ok. 572 tys.) i Rumunię (ok. 437 tys. egz.).

Dostawcze

W całej Unii Europejskiej użytkowanych było w 2021 r. 29,5 mln samochodów dostawczych (wzrost o 1,7% r/r), z czego połowę można znaleźć w trzech krajach: Francji (ok. 6,3 mln), Włoszech (4,3 mln) i Hiszpanii (3,9 mln). Jeśli jednak uwzględnimy wszystkie państwa notowane w zestawieniu, to na drugie miejsce na podium wskakuje Wielka Brytania z zasobem 5,3 mln aut dostawczych. W lekkiej kategorii samochodów użytkowych Polska też nie ma powodów do wstydu, gdyż zajmuje miejsce w pierwszej szóstce z parkiem liczącym dokładnie 2.905.731 vanów. Przed nami, oprócz wymienionych wyżej krajów, znajdują się jeszcze Niemcy z flotą ok. 3,1 mln aut.

Autobusy

W całej Unii Europejskiej jeździło w 2021 r. 714.008 autobusów, z czego prawie połowa w trzech krajach: Polsce (126.547), we Włoszech (ponad 100 tys. pojazdów) i Francji (94,5 tys.). Na następnych miejscach autobusowego zestawienia znalazły się: Wielka Brytania (81,6 tys. sztuk), Niemcy (80,2 tys.) i Rumunia (54,3 tys.). Kolejna w tej statystyce Grecja ma flotę autobusową niemal o połowę mniejszą niż rumuńska (28 tys.).

Osobowe

W roku 2021 flota samochodów osobowych w UE wzrosła o 1,2% w porównaniu z 2020 r., osiągając łączną liczbę prawie 250 mln sztuk. Z wyjątkiem Słowenii (-4,1%), liczba samochodów we wszystkich krajach UE wzrosła. Największe skoki odnotowano na Słowacji (+8,2%), w Rumuniii (+4,6%), na Islandii (+3,7%), w Chorwacji (+3,5%), na Litwie (+3,2%) i w Polsce (+3,0%). Park osobówek w kraju na Wisłą i Odrą osiągnął wielkość 25.869.804 egz., co stawia nas w czołówce Europy – wyprzedzają nas Niemcy (48,5 mln sztuk), Włochy (39,8 mln), Francja (38,7 mln) i Wielka Brytania (36,7 mln), natomiast miejsce za Polską w zestawieniu zajmuje Hiszpania (25,3 mln egz.).

Średni wiek pojazdów

Ciężarówki o średnim i dużym tonażu użytkowane są w Unii Europejskiej przeciętnie ponad 14 lat (14,2). Polscy przewoźnicy nie mają powodów do wstydu i widać, że okresowe odmładzanie taboru leży im na sercu (średnia wieku 13,1). Trzeba jednak dodać, że do liderów tego rankingu, głównie krajów bogatych, jest nam daleko: 1) Austria (6,6); 2) Dania (7,5); 3) Luksemburg (7,7); 4) Francja (9,2); 5) Niemcy i Słowenia (po 9,7), 6) Szwajcaria (9,8); 7) Holandia (9,9). Najbardziej zaawansowane wiekowo ciężarówki należą do firm z Grecji (22,7 lat), Włoch (19) i Rumunii (18,6).

Średni wiek samochodów dostawczych w UE wynosi 12 lat. I w tym przypadku Grecja odstaje od reszty Europy (przeciętny wiek prawie 21 lat), a kolejna na liście Portugalia ma średnią 15,3. Spośród czterech głównych rynków UE Włochy mają najstarszą flotę samochodów dostawczych (14 lat) i wynik ten jest identyczny jak w Polsce (14). Starszy niż w naszym kraju park pojazdów dostawczych mają również: Estonia (14,7) i Łotwa (14,2), natomiast najmłodsze dostawczaki należą do Austriaków (przeciętnie 6,2), obywateli Luksemburga (6,7), Duńczyków (7,5), Irlandczyków (8,4) i Niemców (8,5).

Autobusy poruszające się po drogach UE mają średnio 12,7 lat. Najstarsze autobusy jeżdżą w Rumunii (średnia to 20,2) i Grecji (19). Niestety, Polska w tym zestawieniu zajmuje trzecie miejsce od końca z wynikiem 16 lat. Trzeba również dodać, że wiele krajów europejskich użytkuje flotę autobusową, która statystycznie ma mniej niż 10 lat: 1) Austria (5 lat); 2) Luksemburg (6,1); 3) Szwecja (6,8); 4) Francja (7,7); 5) Dania i Szwajcaria (8,1); 6) Niemcy (8,3); 7) Norwegia (9); 8) Holandia (9,6); 9) Słowenia (9,9).

Samochody osobowe użytkowane w UE mają przeciętnie 12 lat. Najstarsze auta występują w Grecji (średni wiek ok. 17 lat) i Estonii (16,8), najnowsze natomiast można znaleźć w Luksemburgu (średnio 7,6), Danii (8,5) i Austrii (8,7). Polacy nie mają w tym przypadku powodów do dumy, albowiem osobówki jeżdżące po naszych drogach mają przeciętnie 14 i pół roku (tyle samo co na Węgrzech). Wyprzedzamy w tej statystyce, oprócz Grecji i Estonii, także Czechy (15,6), Rumunię (15,1), Łotwę (15) i Litwę (14,6).

Typ napędu – stopień elektryfikacji

Duża dysproporcja między pojazdami z konwencjonalnym napędem a bezemisyjnymi występuje w segmencie ciężarówek o średnim i ciężkim tonażu; aż 96,4% wszystkich ciężarówek w Unii Europejskiej wykorzystuje olej napędowy, a tylko 0,1% jest wyposażona w bateryjno-elektryczny układ napędowy. Największy odsetek "elektryków" należy do użytkowników z Czech (2,7%), oraz Szwajcarii i Luksemburga (każdy kraj po 0,2%). W 2021 r. Polska była notowana w tej statystyce na poziomie 0,0%.

W UE zdecydowanie dominują samochody dostawcze napędzane olejem napędowym (91%), a tylko 0,6% flot tworzą auta z napędem akumulatorowo-elektrycznym. Do liderów w dziedzinie elektryfikacji lekkiego transportu należą: 1) Norwegia (2,8% dostawczaków z napędem bateryjno-elektrycznym); 2) Niemcy i Szwecja (każdy z krajów po 1,4%); 3) Islandia (1,3%), 4) Austria i Luksemburg (po 1%). W tym segmencie Polska również wlecze się w ogonie Europy ze wskaźnikiem elektryfikacji lekkiego transportu wynoszącym 0,1%

Autobusy z silnikiem Diesla stanowią 92,5% unijnej floty, natomiast tylko 1,3% to pojazdy z napędem w pełni elektrycznym, a 1,8% – hybrydy elektryczne. Znaczny udział autobusów bateryjno-elektrycznych we flocie ma Holandia (14,5%), która wyraźnie wyprzedza w rankingu Luksemburg (7,8%), Litwę (5,3%) i Szwecję (4,9%). Polska wypada nie najgorzej w zestawieniu z wynikiem 0,8%. Niżej od naszego kraju notowanych jest 13 państw, w tym takie, jak Włochy i Portugalia (po 0,7%), Belgia i Słowacja (po 0,6%), Hiszpania, Węgry i Rumunia (po 0,5%) czy Czechy (0,4%).

Pomimo silnego wzrostu sprzedaży w ostatnich latach, samochody osobowe z napędem elektrycznym (bateryjno-elektryczne i hybrydowe typu plug-in) nadal stanowią zaledwie 1,5% całkowitej floty UE. Dominują auta z silnikiem benzynowym (51,1%) i Diesla (41,9%). Tylko w trzech krajach Wspólnoty udział samochodów bateryjno-elektrycznych przekracza 2% parku aut osobowych. Są to: Holandia (2,8%); Dania (2,4%) i Szwecja (2,2%). Dużymi osiągnięciami na polu elektryfikacji parku samochodów osobowych może pochwalić się Norwegia, gdzie odsetek aut w pełni elektrycznych wynosi imponujące 16,2%. Polska natomiast należy do europejskich outsiderów ze wskaźnikiem elektryfikacji parku aut osobowych na poziomie 0,1% (są to, przypomnijmy, dane za 2021 rok).

Wskaźnik na 1000 mieszkańców

W Unii Europejskiej na 1000 mieszkańców przypada średnio 567 samochodów osobowych. Największe ich zagęszczenie występuje w Luksemburgu (698), Polsce (684), we Włoszech (672), na Cyprze (661) i w Estonii (621).

W przypadku pojazdów użytkowych średnia europejska na tysiąc mieszkańców wynosi 83 sztuki. Najwyższym wskaźnikiem "nasycenia transportem" mogą pochwalić się: 1) Cypr (135 pojazdów użytkowych na 1000 mieszkańców); 2) Portugalia (126); 3) Norwegia (119); 4) Polska (113); 5) Grecja (112); 6) Estonia (109). Natomiast najmniejsze zagęszczenie samochodów ciężarowych występuje na Litwie (49), w Niemczech (50), na Łotwie (53) i w Chorwacji (54).

Link_do_raportu_ACEA

Źródło: ACEA
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels