Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Użytkownicy informują o awarii e-TOLL
Utworzona: 2022-12-07

Brak na razie oficjalnego potwierdzenia ze strony KAS.

REKLAMA
Otrzymaliśmy informację, że obecnie nie ma możliwości zalogowania się do konta e-TOLL a pojazdy będące w trasie przeszły z emisji spalin E5 i 6 na Euro 0. Dodatkowo na infolinii w sprawie zgłoszenia błędnie naliczonego myta sugeruje się reklamację, na której rozpatrzenie jest 60 dni!

Zwróciliśmy się do Krajowej Administracji Skarbowej o informację w tej sprawie.
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
STALSPEED


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels