Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kierowcy na parkingach padają ofiarą kradzieży, rozbojów, a nawet zabójstw
Utworzona: 2022-12-09

W odniesieniu do prac Komisji Petycji PE dotyczącej parkingów dla pojazdów ciężarowych poprosiliśmy o zajęcie stanowiska europosła Kosmę Złotowskiego.

REKLAMA
Poruszony temat bezpieczeństwa kierowców, o którym można przeczytuać TUTAJ wydaje się być jednym z ważniejszych aspektów związanych z pracą kierowcy. Poprosiliśmy członka zespołu, który współtworzył postulaty do projektu aktu unijnego, o to aby powiedział nam o swoim stanowisku w sprawie bezpieczeństwa kierowców:

'Kwestia bezpieczeństwa kierowców jest ważna dla mnie osobiście z kilku powodów. Po pierwsze w poprzedniej kadencji pracowałem nad Pakietem Mobilności, w którym lewicowa większość przeforsowała przepisy dotyczące zakazu odbierania odpoczynku w kabinie kierowcy. Tymczasem do dziś w krajach Europy Zachodniej nie ma wystarczającej ilości parkingów, które gwarantowałyby bezpieczeństwo kierowców i ładunków w tym czasie. Co więcej transport międzynarodowy jest ważnym elementem odbudowy europejskiej gospodarki po pandemii i żeby w pełni wykorzystać ten potencjał musimy zapewnić mu bezpieczne warunki funkcjonowania.

Niski poziom bezpieczeństwa na parkingach ma wpływ na obywateli UE, przedsiębiorstwa i pracowników z państw członkowskich, takich jak Polska, które specjalizują się w transporcie. W wielu krajach Europy Zachodniej kierowcy padają ofiarą kradzieży, rozbojów a nawet zabójstw. Podczas wizyty przedstawicieli Komisji Petycji w regionie Hauts-de-France przekonałem się, że we Francji nie tylko infrastruktura parkingowa nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa kierowców, ale także policja i władze, które często ignorują problem. Aby czuć się bezpiecznie kierowcy zmuszeni są tam do korzystania z drogich prywatnych parkingów.

Skargi napływające do Komisji Petycji PE zainspirowały mnie do zainicjowania rezolucji w sprawie bezpieczeństwa kierowców. Została ona przyjęta przy olbrzymim poparciu PE co świadczy o tym, że świadomość zagrożeń z jakimi muszą mierzyć się kierowcy jest duża i nie tylko nasza grupa EKR uważa, że Komisja Europejska powinna zwiększyć swoje zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie międzynarodowym.

W rezolucji zaproponowaliśmy cały szereg rozwiązań, które pozwolą poprawić sytuację kierowców. Poza modernizacją i rozbudową infrastruktury parkingowej postulowaliśmy o wdrożenie systemu umożliwiającego kierowcom telefoniczne zgłoszenie przestępstwa bez bariery językowej oraz opracowanie narzędzi pozwalających na wyszukiwanie i rezerwowanie bezpiecznych parkingów. Zwracaliśmy też uwagę, że przestępstwa przeciwko kierowcom i przewożonym przez nich ładunkom są coraz bardziej zorganizowane i mają charakter transgraniczny więc, organy ścigania muszą współpracować ponad granicami i systematycznie zgłaszać wszystkie takie incydenty Europolowi.'

Autor: europoseł Kosma Złotowski
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels