Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Krok w stronę transeuropejskiej sieci transportowej
Utworzona: 2022-12-07

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte przez Radę, które umożliwia Unii Europejskiej dalszą rozbudowę sieci TEN-T, która łączy 424 duże miasta z portami, lotniskami i terminalami kolejowymi

REKLAMA
Przedstawiona propozycja wzmocni również połączenia transportowe z Ukrainą i Republiką Mołdawii, aby zwiększyć przepustowość „pasów solidarności”, wykorzystywanych do importu i eksportu między obydwoma krajami a UE. Porozumienie otwiera drogę do przyjęcia wniosków ustawodawczych Komisji z grudnia 2021 roku i poprawek zgłoszonych w lipcu 2022 roku

Propozycja Komisji w sprawie przeglądu obecnego rozporządzenia na temat sieci TEN-T zaostrza wymogi dotyczące infrastruktury w celu zapewnienia bardziej wydajnych i zrównoważonych usług transportowych oraz większego wykorzystania zrównoważonych środków transportu do przewozu pasażerów i towarów. Jednym z wymogów znowelizowanego rozporządzenia jest, aby linie pasażerskie w transeuropejskiej sieci transportowej umożliwiały pociągom poruszanie się z prędkością 160 km/h lub większą do 2040 roku Należy też zwiększyć liczbę terminali przeładunkowych, poprawić przepustowość terminali towarowych, skrócić czas oczekiwania na kolejowych przejściach granicznych i wydłużyć składy pociągów, aby możliwy był transport większej liczby towarów w sposób bardziej ekologiczny.

Wszystkie 424 miasta wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej będą musiały opracować plany zrównoważonej mobilności miejskiej, aby promować transport bezemisyjny oraz zwiększyć i ulepszyć transport publiczny. Uwzględniono również przepisy mające na celu zwiększenie odporności transeuropejskiej sieci transportowej na skutki zmian klimatu. Wniosek Komisji Europejskiej wzmacnia proces zarządzania budową sieci TEN-T, aby zapewnić jej terminowe ukończenie do 2030 roku w przypadku sieci bazowej, do 2040 roku w przypadku rozszerzonej sieci bazowej i do 2050 roku w przypadku szerszej sieci kompleksowej.

Porozumienie będzie stanowić podstawę rozmów między Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim w ramach rozmów trójstronnych. Parlament ma opracować swoje ostateczne stanowisko na początku przyszłego roku, co pozwoli zakończyć proces współdecydowania i przyjąć nowe rozporządzenie TEN-T pod koniec 2023 roku, które powinno zacząć obowiązywać od 2024 roku.

Warto wspomnieć, że Polska jest zadowolona z zaproponowanych w Radzie Unii Europejskiej zmian w Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Nowy korytarz Morze Bałtyckie - Morze Czarne – Morze Egejskie, którego częścią jest budowana w Polsce Via Carpatia, uzupełniono o odcinek Lublin – Białystok – Ełk, aż do Tallina i Helsinek. Na południu natomiast korytarz przedłużono aż do Cypru. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, ta decyzja umożliwi otrzymanie dofinansowania realizacji budowy szlaku Via Carpatia ze środków unijnych. Stanowi także potwierdzenie, że korytarze komunikacyjne północ-południe wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej stają się priorytetowymi inwestycjami z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej.

Źródło: Komisja Europejska/Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels