Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Transport czeka spowolnienie!
Utworzona: 2022-11-28

Oczekuje się, że spowolnienie na rynku usług transportowych widoczne w drugiej połowie tego roku utrzyma się w roku 2023.

REKLAMA
Prognozy opracowane przez firmę Ti wskazują, że w przyszłym roku europejski rynek transportu drogowego wzrośnie realnie jedynie o 1.1% w (przy założeniu takich samych cen i kursów) do poziomu 389 338 mln euro. Spowolnienie wzrostu gospodarczego w UE, spotęgowane przez wysoką inflację, osłabi popyt na usługi transportu drogowego zarówno na terenie Europy, jak i poza nią.

Przewiduje się, że w przyszłym rynek krajowych przewozów towarowych w państwach Europy wzrośnie realnie o zaledwie 0,7%, natomiast rynek przewozów międzynarodowych wzrośnie o 2,1%. Biorąc pod uwagę niepewność gospodarczą, trudno jest o wiarygodne prognozy na najbliższe lata, a perspektywy europejskiego rynku drogowego transportu towarowego będą zależały od różnych nieprzewidywalnych czynników:
• Wysoka inflacja osłabi popyt na usługi transportu drogowego w poszczególnych państwach europejskich, między nimi i do obiorców poza Europą;
• Niedobory surowców i półproduktów, słabnący popyt i niedobory energii osłabią możliwości rozwoju sektora wytwórczego w Europie;
• Zachowania konsumentów będą hamować wzrost popytu na usługi transportowe w 2023 r.;
• Niedobory kierowców będą nadal ograniczać dostępne możliwości przewozowe.
• Koszty paliwa, inflacja i niedobór kierowców będą wpływać na wzrost kosztów i stawek frachtu drogowego.

W Europie będą występować różnice w wydajności. Prognozuje się, że wiele rynków z Europy Wschodniej będzie działać lepiej w Europie Zachodniej. Przewiduje się, że Niemcy, Włochy i Wielka Brytania będą jednymi z najwolniej rozwijających się rynków w 2023 r.

Oczekuje się, że wzrost niemieckiego rynku drogowego transportu towarowego gwałtownie spadnie do 0,6%. Rynek przewozów krajowych pozostanie na tym samym poziomie podczas gdy rynek przewozów międzynarodowego wzrośnie o 2,4%.

W przypadku Włoch, w 2023 r. przewiduje się realny wzrost na poziomie 0,3%. Przy inflacji cen zbliżającej się do rekordowego poziom odnotowanego w ciągu ostatnich 40 lat i rosnących stopach procentowych, włoska sprzedaż detaliczna i wydatki konsumpcyjne mogą się obniżyć, zmniejszając popyt na usługi transportu drogowego.

Wielka Brytania dołącza do Włoch i Niemiec w grupie o najgorszych wynikach, z przewidywaną realną stopą wzrostu wynoszącą zaledwie 0,3% w 2023 r. Przewiduje się, że sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii ustabilizuje się w 2023 r., co skłania do wniosku, że Wielka Brytania zmierza ku recesji. Niewielki spadek spodziewany jest również w brytyjskim przemyśle wytwórczym.

Francuska gospodarka prawdopodobnie uniknie recesji w przyszłym roku, ale ogólnie perspektywy pozostają słabe. Globalne spowolnienie popytu może bardziej odbić się na francuskim przemyśle wytwórczym. Przewiduje się, że sprzedaż detaliczna pozostanie niska ze względu na spadek płac realnych. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, że tempo wzrostu francuskiego rynku usług transportu drogowego spowolni do 1,0%.

Choć prognozy wskazują na powolny wzrost sprzedaży detalicznej w Hiszpanii, oczekuje się, że w przyszłym roku nastąpi znaczna poprawa w sektorze produkcji przemysłowej. Wzmożony ruch turystyczny może mieć kluczowe znaczenie dla wsparcia konsumpcji. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, Ti prognozuje, że hiszpański rynku usług drogowego transportu towarowego wzrośnie o 1,3%.

Polski rynek nie został omówiony w powyższym raporcie, ale należy przypuszczać, że sytuacja nie będzie wiele różnić się o wspomnianych państw. Wojna w Ukrainie, a wcześniej lockdowny gospodarek, wywindowały ceny surowców, paliw, energii i żywności, a w konsekwencji inflację, do poziomów nienotowanych od końca ubiegłego wieku. Koszty działalności firm rosną, jednocześnie maleje konsumpcja i sprzedaż, a do tego firmy zaczynają się borykać z niewypłacalnymi kontrahentami i narasta problem złych długów. To niezbyt dobry prognostyk, bo taka sytuacja może szybko odbić się na płynności finansowej firm. Polscy przedsiębiorcy wciąż jednak zachowują przewagę konkurencyjną i mają dobrą bazę do jej utrzymania. Posiadają nowoczesną flotę, wdrożyli sporo automatyzacji. Jedyne czego im brakuje, to środków finansowych.

Według prognoz Ti, w ciągu najbliższych pięciu lat całkowity rynek transportu drogowego w Europie wzrośnie o 2,4%, osiągając wartość 420 150 mln euro. Przewiduje się, że wzrost na rynku przewozów międzynarodowych będzie szybszy niż w przypadku przewozów krajowych, chociaż pod względem wartości ten segment rynku będzie nadal mniejszy.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels