Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Od 1 stycznia '23 nowe przepisy ADR
Utworzona: 2022-11-23

Eksperci DEKRA ds. towarów niebezpiecznych przypominają, że z początkiem nowego roku w całej Europie zaczną obowiązywać przepisy znowelizowanej wersji Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Oznacza to również wygaśnięcie okresów przejściowych ustanowionych w poprzednich wersjach ADR. Ponadto wprowadzono poprawki i uzupełnienia dotyczące transportu baterii litowych. Po raz pierwszy do transportu towarów niebezpiecznych mogą być dopuszczone niektóre pojazdy elektryczne.

Przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych są zmieniane co dwa lata w celu uwzględnienia postępu technicznego. Najbliższa aktualizacja ma nastąpić 1 stycznia 2023 r. Jak zawsze, zmianom towarzyszyć będzie sześciomiesięczny okres przejściowy do 31 czerwca 2023 r., który ma umożliwić dostosowanie innych środków transportu do nowych przepisów. Poniżej eksperci DEKRA przedstawiają podsumowanie niektórych ważnych zmian.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji, wygasną niektóre wcześniejsze okresy przejściowe. Na przykład umowa ADR 2019 rozszerzyła wymóg wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych (DGSA) na firmy, które działają wyłącznie jako nadawcy. W tym przypadku okres przejściowy wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r.

Usunięcie przepisu przejściowego w pkt. 1.1.46 usuwa zwolnienie dla sprzętu i maszyn zawierających wewnętrznie towary niebezpieczne. Od 1 stycznia 2023 r. przedmioty te będą musiały być przypisane do jednego z dwunastu numerów UN, jeśli ilości zawartych w nich towarów niebezpiecznych przekroczą poziomy LQ. Dotyczy to elementów, takich jak regulatory ciśnienia i zawory przepływu, a także maszyn zawierających niebezpieczne materiały lub substancje używane do ich działania.

Ponadto nowy umowa ADR wprowadza zmiany dotyczące przewozu baterii litowych, m.in.:
  • Należy przedstawić podsumowanie badań w celu wykazania, że przewożone baterie litowe są typem przetestowanym zgodnie z pkt. 38.3; wymóg ten nie dotyczy baterii guzikowych zainstalowanych w sprzęcie.
  • Zmieni się również formularz podsumowania testu; w przyszłości podpis nie będzie wymagany, a numer telefonu nie będzie już obowiązkowy w oznaczeniach dla małych baterii litowych. Jednak znaki starego typu mogą być nadal używane do 2026 r.
  • Poprawiono dwie instrukcje pakowania uszkodzonych krytycznych baterii litowych (P911 i LP906).
  • Baterie litowe instalowane w jednostkach transportowych cargo (UN3536) będą przypisane do kategorii transportowej 2. Wcześniej nie była przypisywana żadna kategoria transportowa, co oznaczało, że zwolnienie dla małych ilości („reguła 1000 punktów”) nie miało zastosowania. Teraz bez zaświadczenia o przeszkoleniu ADR można przewozić do 333 kilogramów.
Eksperci DEKRA podkreślają również, że w znowelizowanej wersji pojawiły się nowe przepisy dotyczące pojazdów. Do tej pory wykorzystanie pojazdów z napędem elektrycznym było dozwolone tylko w przypadku ładunków drobnicowych. Jednak pojazdy wymagające świadectwa homologacji mogły być homologowane tylko z silnikiem spalinowym. W pierwszej kolejności zmieni się to w przypadku pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach („pojazdy AT”). Od 1 stycznia 2023 r. pojazdy tej kategorii mogą być również zasilane akumulatorami, co oznacza możliwość korzystania z pojazdów w pełni elektrycznych i hybrydowych. Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem tego na pojazdy typu FL i EX, chociaż najpierw należy poczekać na doświadczenia wynikające z poprawek wprowadzonych w 2023 r. Ponadto nadal należy znaleźć rozwiązanie dla pojazdów z napędem akumulatorowym z dodatkowymi zbiornikami wodoru i ogniwami paliwowymi.

Źródło: DEKRA
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels