Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przypominamy o decyzji Rosji

Utworzona: 2022-10-10


Zgodnie z postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej wprowadzony zostaje zakaz międzynarodowego przewozu drogowego towarów przez terytorium Federacji Rosyjskiej dla firm transportowych z krajów UE, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Norwegii.

Przepisy tego postanowienia wchodzą w życie z dniem 10 października 2022 r. i obowiązują do 31 grudnia 2022 roku. Zakaz dotyczy realizacji przewozów: dwustronnych, tranzytowych oraz przewozów z lub na terytorium państwa trzeciego.

Pojazd należący do przewoźnika z jednego z wymienionych powyżej państw, znajdujący się w dniu wejścia w życie tego postanowienia na terytorium Federacji Rosyjskiej, powinien opuścić terytorium Rosji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wejścia w życie tego postanowienia, to jest najpóźniej 17 października 2022 r.

Od zakazu wprowadzono wyjątki, które dotyczą: przewozów pocztowych; przewozów do i z Obwodu Kaliningradzkiego oraz przewozów towarów określonych w specjalnym wykazie władz rosyjskich.

Wykaz grup towarów zwolnionych z zakazu

Przeładunek towarów z pojazdów należących do przewoźników z państw objętych zakazem na pojazdy przewoźników rosyjskich i białoruskich oraz odwrotnie dopuszczony jest w wybranych strefach kontroli celnej znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Strefy takie mają znajdować się w następujących jednostkach administracyjnych Rosji:
🔸 Obwód Kaliningradzki (wszystkie jednostki terytorialne),
🔸 Obwód leningradzki (rejon miejski Wyborgu, rejon miejski Kingiszepski),
🔸 Obwód murmański (Murmańsk, okręg miejski Pieczeński, okręg Kola, okręg Kandalagski),
🔸 Obwód pskowski (Psków, rejon Siebieżski, rejon Peczorski, rejon Pytałowski),
🔸 Republika Karelii (rejon miasta Kostomukski, rejon Lachdenpoński, rejon Łochski, rejon Sortawalski),
🔸 Miasto Petersburg.

Na terytorium wskazanych powyżej jednostek administracyjnych możliwa będzie także wymiana przyczep lub naczep z pojazdów zagranicznych na pojazdy rosyjskie lub białoruskie i odwrotnie.

Ponadto ilość paliwa znajdującego się zbiornikach pojazdów, przewidzianych konstrukcyjnie dla określonego pojazdu, związanego technologicznie i konstrukcyjnie z układem napędowym silnika oraz zainstalowanego przez producenta, przy wyjeździe z terytorium Federacji Rosyjskiej nie powinna przekraczać 200 litrów.

O planach Federacji Rosyjskiej pisaliśmy w poniższych materiałach:

Jakie towary będą mogły trafiać z UE do Rosji?

Rosja zamyka się na towary z zachodu

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels