Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Sama otworzy i zamknie drzwi

Utworzona: 2022-10-17


Dążąc do znacznego przyspieszenia automatyzacji rozwiązań logistycznych i transportowych, zwłaszcza w zakresie naczep, firma Krone zawarła strategiczne partnerstwo z firmą Fernride, specjalizującą się w autonomicznych i zdalnie sterowanych rozwiązaniach transportowych.

W ramach współpracy ma powstać zautomatyzowana naczepa, w której początkowo automatyzacji zostaną poddane funkcje o znaczeniu drugorzędnym - proces sprzęgania, otwieranie/zamykanie drzwi czy analiza sensoryczna otoczenia. Realizując zadania transportowe przeszkolony teleoperator może zatem całkowicie skoncentrować się na zarządzaniu pojazdami autonomicznymi, które zostały mu powierzone.

Obaj partnerzy zamierzają się skupić na logistyce stoczniowej i terminalowej, wykorzystując swoje doświadczenie, co pozwoli im szybciej doprowadzić nowe produkty do dojrzałości rynkowej. W perspektywie średnioterminowej rozwijana technologia będzie również wykorzystywana w bardziej złożonych przypadkach zastosowań w łańcuchu transportowym.

Dzięki połączeniu różnych kompetencji obu firm, współpraca ta jest kolejnym istotnym krokiem w ich strategicznym ukierunkowaniu na automatyzację. Międzynarodowa sieć sprzedażowa, usługowa i zasoby danych, jakimi dysponuje Krone w połączeniu ze skalowalną technologią jazdy autonomicznej i zdalnej, opracowaną przez Fernride umożliwiającą stwarzają idealne warunki do wspólnych działań. Potwierdzeniem tych zamierzeń jest finansowe zaangażowanie Krone w rozwój firmy Fernride.

Strategiczne partnerstwo przyniesie korzyści obu firmom: oprócz silnej pozycji na rynku międzynarodowym i bogatego doświadczenia w produkcji pojazdów użytkowych, Krone ma już szereg osiągnięć w dziedzinie jazdy autonomicznej w sektorze maszyn rolniczych. Młoda firma Fernride oferuje swoją platformę technologiczną do jazdy autonomicznej i zdalnej, która umożliwia teleoperatorowi zdalne kierowanie autonomiczną ciężarówką. W sytuacjach, w których sztuczna inteligencja wykorzystywana w systemach jazdy autonomicznej dochodzi do swoich granic, teleoperator może w każdej chwili przejąć kontrolę i tym samym zapewnić bezpieczny przebieg procesu logistycznego.

Opracowana przez Fernride skalowalna platforma celowo łączy ludzkie umiejętności zdalnych kierowców z dostępną obecnie technologią jazdy autonomicznej. W ten sposób Fernride na nowo definiuje pracę kierowcy i dostosowuje ją do wymogów przyszłości: kierowca staje się operatorem, menedżerem floty, monitorującym maszyny o wysokim poziomie autonomiczności i interweniuje tylko w rzadkich sytuacjach. W ten sposób powstaje znacznie bardziej atrakcyjne miejsce pracy, które w przyszłości pozwoli na 50-krotny wzrost produktywność, który będzie przeciwwagą dla stale rosnącego niedoboru kierowców zawodowych.

Oprócz partnerstwa rozwojowego z firmą Terberg, liderem na rynku ciągników terminalowych, a także projektów pilotażowych i badawczych z udziałem firmy MAN w ramach projektu ATLAS-L4 dotyczącego automatyzacji transportu między centrami logistycznymi, Krone jest teraz także jednym z partnerów Fernride, który przyczynia się do przyspieszenia procesu automatyzacji logistyki. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami usług w zakresie łączności, takimi jak Nokia i Telefonica, Krone ma dostęp do technologii o kluczowym znaczeniu dla zdalnego kierowania pojazdami.

Źródło: Krone
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels