Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Łącznik czy skrzyżowanie? Oto jest pytanie
Utworzona: 2022-09-28

Nowe przepisy regulujące ruch drogowy zmieniły m.in. definicje, które inaczej niż wcześniej opisują co to jest skrzyżowanie czy droga gruntowa. Kierowcy mogą być zdezorientowani i narażeni na ryzyko otrzymania mandatu dosłownie za nic.

Nowe przepisy, obowiązujące od 21 września, są wynikiem nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Dróg i innych ustaw, w tym prawa o ruchu drogowym. Jak już informowaliśmy, zmieniło się sporo definicji, w tym skrzyżowania.

W myśl znowelizowanych przepisów, skrzyżowaniem stał się również łącznik (utwardzony odcinek) między jezdniami tej samej drogi, służący do zawracania. To oznacza, że jeśli dozwolona prędkość była na tym odcinku podniesiona za pomocą znaków drogowych, to takie miejsce ją odwołuje i resetuje do prędkości administracyjnej. To również miejsce, w którym nie można wyprzedzać, a zgodnie z nowym taryfikatorem, za wyprzedzanie na skrzyżowaniu grozi mandat w wysokości 1000 zł i 10 punktów karnych.

Prowadzący kanał Prawko Plus na YouTube zwrocił uwagę także na to, że zarzadcy dróg będą musieli postawić tam dodatkowe znaki drogowe. Zobacz film:

To jednak nie koniec bałaganu z definicjami. Na nowo bowiem zdefiniowano pojęcia drogi twardej i gruntowej. Wcześniej twardą była droga o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekraczała 20 m. Pozostałe były drogami gruntowymi.

W myśl nowych przepisów droga gruntowa ma nawierzchnię z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w której wierzchnia warstwa może być wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzącego z recyklingu. Natomiast każda droga niebędąca drogą o nawierzchni gruntowej jest drogą o nawierzchni twardej.

Jak widać, zniknął zapis o minimum 20 metrach nawierzchi utwardzonej, a to oznacza, że jeżeli droga prowadzi z pola uprawnego czy lasu i kończy się przed drogą o nawierzchni twardej dosłownie kawałkiem asfaltu, betonu czy kostki – mamy do czynienia ze skrzyżowaniem. W takiej sytuacji np. pojazd rolniczy wyjeżdżający z pola na drogę lokalną (gminną, powiatową czy inną) z prawej strony, jeżeli wjazd jest wyasfaltowany czy wybetonowany, ma pierwszeństwo przejazdu.

Zobaczcie co o tym sądzi Paweł Rygas prowadzący kanał MotoPRawda na YouTube:

Źródło: YouTube
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels