Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Kursy reedukacyjne po uzyskaniu 24 punktów karnych?
Utworzona: 2022-09-26

W mediach pojawia się informacja, dotycząca projektu mającego na celu wprowadzenie opłat i kursów, obowiązkowych dla wyzerowania stanu punktów karnych kierowcy. O to jak wygląda obecnie sytuacja spytaliśmy rzecznika Ministerstwa Infrastruktury.

Opłata w wysokości 2 tysięcy złotych i obowiązek odbycia 28 godzinnego kursu, to propozycja przedstawiana w mediach, jako rozwiązanie dla kierowców, którzy zebrali 24 punkty karne za popełnione przewinienia. Poniżej przedstawiamy stanowisko ministerstwa dotyczące pracy nad projektem, które otrzymaliśmy na skrzynkę redakcyjną.

Komentarz Rzecznika Ministerstwa Infrastruktury Szymona Huptysia
"Rozwiązanie, polegające na kierowaniu na obowiązkowe kursy reedukacyjne kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne za przekroczenie przepisów ruchu drogowego, przewidziano w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. Przepisy te przewidują, że kierowca, który po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała. Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy, a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym.

Z uwagi na to, że dotychczas nie zostały wprowadzone rozwiązania techniczne w Centralnej Ewidencji Kierowców, pozwalające na obsługę procesu kierowania naruszających przepisy na takie szkolenie, rozwiązanie to zostało zawieszone. O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian.

Oznacza to, że obecnie kursy reedukacyjne nie są prowadzone. Pomimo tego, w wyniku zmiany delegacji ustawowej nastąpiła konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego zasady przeprowadzania takich kursów. Zmiana delegacji ustawowej wynikała z uproszczenia procedury kierowania przez starostę na to szkolenie osoby, która przekroczyła limit 24 pkt (rezygnacja ze skierowań w formie decyzji administracyjnej).

Rozpoczęcie prac nad tym rozporządzeniem nie oznacza wprowadzenia nowego obowiązku, polegającego na uczestniczeniu w kursie reedukacyjnym kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne."

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, punkty karne są przypisywane w zakresie od 1 do 15. Usuwane będą po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny.

Do 17 września funkcjonowały kursy redukujące punkty karne, które były organizowane przez WORD-y. W ostatnich dniach przed nowelizacją ustawy odbywały się nawet zdalnie, w formie online. Chętnych nie brakowało… Takie szkolenia pozwalały na anulowanie 6 punktów karnych i kierowcy mogli uczestniczyć w nich nie częściej niż raz na pół roku. Całość trwała około 6 godzin i kosztowała kierowcę 350 zł. Obecnie kursy te zostały zniesione. Wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez oddziaływanie na kierowców surową formą kary – jedni boją się wysokiego mandatu, inni dużej liczby punktów karnych – mówi Andrzej Mejer, Yanosik.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels