Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Elektryczne ciężarówki seryjnie od 2024
Utworzona: 2022-08-22

MAN uznał zrównoważony rozwój za centralny element swojej strategii korporacyjnej. Najważniejszą jej częścią jest elektryfikacja floty pojazdów. Firma zapowiada rozpoczęcie produkcji seryjnej elektrycznych ciężarówek od 2024 roku.

Zaangażowanie w ekologię leży u podstaw raportu w sprawie zrównoważonego rozwoju w roku 2021, złożonego przez monachijskiego producenta samochodów ciężarowych i autobusów w ramach paktu UN Global Compact – największej na świecie korporacyjnej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firma poinformowała, że w roku sprawozdawczym 2021 emisja CO2 w przeliczeniu na wyprodukowany pojazd spadła o 27% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Nawet w tych trudnych czasach poczuwamy się do odpowiedzialności korporacyjnej i traktujemy zrównoważone działania jako warunek zachowania konkurencyjności i sprostania globalnym wyzwaniom
– podkreślił Alexander Vlaskamp, dyrektor generalny zarządu MAN Truck & Bus.
Aż 97,4% emisji gazów cieplarnianych generowanych przez MAN-a pochodzi z pojazdów i dlatego dekarbonizacja floty odgrywa kluczową rolę w strategii zrównoważonego rozwoju . Do roku 2030 emisje gazów cieplarnianych w przeliczeniu na kilometr przejechany przez pojazdy MAN mają być o 28% mniejsze niż w roku 2019. Neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych ma być osiągnięta najpóźniej do roku 2050.

Strategicznym środkiem redukcji emisji CO2 jest elektryfikacja floty pojazdów MAN, która już się rozpoczęła. Producent deklaruje, że do końca dekady co najmniej połowa pojazdów, które są sprzedawane w UE, będzie wyposażona w napęd elektryczny.

Od czasu wprowadzenia na rynek elektrycznego autobusu miejskiego MAN Lion’s City E w 2020 roku podpisano już umowy na dostawę ponad 1000 egzemplarzy. Na początku 2024 r. rozpocznie się seryjna produkcja elektrycznych samochodów ciężarowych, które będą w stanie pokonać dziennie dystasns od 600 do 800 km. MAN współpracuje również z partnerami w celu opracowania ciężarówki zasilanej wodorem.

Do roku 2025 emisje CO2 z produkcji mają zostać obniżone do połowy poziomu z 2015 r. W 2030 r. planuje się uruchomienie produkcji niskoemisyjnej, w której emisja CO2 będzie mniejsza o 95%, a pozostałe 5%, których nie da się zmniejszyć z powodów operacyjnych, zostanie zrównoważone. Gospodarka o obiegu zamkniętym staje się naczelną zasadą oszczędzania zasobów i unikania odpadów. Ogłoszona już strategia NewMAN (elektryfikacja, cyfryzacja, automatyzacja) zapewni odpowiednie rozwiązania transportowe w przyszłości.

Główne punkty strategii zrównoważonego rozwoju obejmują trzy kluczowe obszary: środowisko naturalne, kwestie społeczne i zarządzanie (ang. skrót ESG), które traktowane są jako jeden element. W ramach ESG podejmowane są działania w następujących siedmiu obszarach:
• dekarbonizacja;
• gospodarka o obiegu zamkniętym;
• odpowiedzialny transport i rozwiązania w zakresie mobilności;
• ludzie i kultura;
• bezpieczeństwo produktów, usług i transportu;
• etyka i uczciwość;
• odpowiedzialność w całym łańcuchu tworzenia wartości.

Źródło: MAN Truck & Bus
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
AUTOM szkolenia


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels