Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Francja: delegowanie kierowców
Utworzona: 2022-08-15

UNTRR zwrócił się do Komisji Europejskiej o pilne wyjaśnienie systemu delegowania mającego zastosowanie do kierowców prowadzących lekkie pojazdy użytkowe o masie poniżej 3,5 tony i pojazdy transportu pasażerskiego z mniej niż 9 miejscami siedzącymi, biorąc pod uwagę, że Francja nadal stosuje krajowe przepisy delegowania (loi Macron) do tych pojazdów.

Komisja Europejska odpowiedziała UNTRR, że dyrektywa 1057/2020 ustanawiająca specjalne zasady delegowania kierowców (Lex specialis) ma zastosowanie wyłącznie do kierowców pojazdów wyposażonych w tachograf i objętych rozporządzeniem 561/2006 w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku. W rezultacie pojazdy użytkowe o masie poniżej 3,5 t (2,5 t w 2026 r.) oraz pojazdy osobowe z mniej niż 9 miejscami siedzącymi nie są objęte przepisami lex specialis i nadal są objęte poprzednim krajowym systemem delegowania.

W związku z tym KE uważa, że francuskie przepisy znane jako loi Macron transponujące dyrektywę 96/71/WE w sprawie delegowania pracowników oraz odpowiednie środki kontroli (takie jak wymóg przedłożenia zaświadczenia o delegowaniu za pośrednictwem krajowego systemu SIPSI) mogą nadal mieć zastosowanie do dnia 30 czerwca 2026 r. w przypadkach delegowania kierowców prowadzących lekkie pojazdy dostawcze, które nie są objęte zakresem rozporządzenia 561/2006.

KE stwierdza jednak, że od 1 lipca 2026 r. rozporządzenie (WE) nr 561/2006 będzie miało również zastosowanie do międzynarodowego przewozu rzeczy pojazdami użytkowymi powyżej 2,5 tony. W związku z tym pojazdy te będą musiały być wyposażone w tachograf, w związku z czym niektóre operacje transportu międzynarodowego wykonywane przy użyciu tych pojazdów będą objęte dyrektywą (UE) 1057/2020 ustanawiającą szczególne przepisy dotyczące delegowania kierowców. W związku z tym od dnia 1 lipca 2026 r. operatorzy pojazdów użytkowych powyżej 2,5 tony będą mogli korzystać z portalu IMI dotyczącego zgłoszeń delegowania w transporcie drogowym (portal RTPD) i stosować wyjątki od delegowania ustanowione dyrektywą 1057/2020 w odniesieniu do dwustronnych transportów drogowych i do 2 transportów międzybranżowych związanych z transportem dwustronnym.

Źródło: UNTRR
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels